Vragen over de familiebox

Hier vind je antwoorden op veelgestelde vragen over de SOS Familiebox.

Wat krijgt een familie als ik een box doneer?

De box staat symbool voor hulp op maat aan een familie die het nodig heeft. In vele landen in Afrika spelen verschillende problemen. Zo komen families in Ghana in de problemen door de hoge inflatie en is er in Kenia voedselschaarste door de enorme droogte. SOS Kinderdorpen biedt in familieversterkende programma’s ondersteuning aan families die het hard nodig hebben. Voor de ene familie is dat voedselhulp, voor de andere familie betekent dat medische zorg, hygiëne artikelen, financiële ondersteuning of schoolgeld voor de kinderen. Sowieso zijn we er altijd voor kinderen zonder ouderlijke zorg, met opvang in onze kinderdorpen en familiehuizen in de gemeenschap.

Doneer een familiebox!

Krijgen families echt een box?

Nee, er wordt niet fysiek een box uitgedeeld. De box staat symbool voor hulp op maat aan een familie die het nodig heeft. Voor de ene familie zal de steun die zij nodig hebben anders zijn dan voor de andere. Met uw steun helpen wij families in onze programma’s in Afrika met voedselhulp, medische zorg, hygiëne artikelen, financiële ondersteuning of schoolgeld. Kinderen zonder ouderlijke zorg bieden we opvang in onze SOS families in de kinderdorpen en familiehuizen in de gemeenschap.

Help ook mee!

Waarom vraagt SOS Kinderdorpen om donaties?

Alleen dankzij de steun van onze donateurs is onze hulp aan kansarme kinderen en families mogelijk. SOS Kinderdorpen is volledig afhankelijk van de steun van donateurs.

Word donateur!

Hoe weet ik of SOS Kinderdorpen het ingezamelde geld goed besteedt?

SOS Kinderdorpen is een erkend goed doel en in het bezit van het CBF- en ANBI Keurmerk. Het CBF toetst of goede doelen aan strenge kwaliteitseisen voldoen. SOS Kinderdorpen is ook een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat we voldoen aan de eisen die de belastingdienst stelt aan goede doelen.

Hoeveel van mijn donatie wordt aan de kinderen en families besteed?

Ons streven is dat van alle ontvangen donaties, of het nu gaat om giften van particuliere donateurs of van bedrijven, stichtingen of nalatenschappen, zoveel mogelijk wordt besteed aan de directe hulp aan kinderen en hun familie. Onze kantoor- en personeelskosten en de kosten om fondsen te werven proberen wij zo laag mogelijk te houden. In 2021 lag ons kostenpercentage op 14,5%. In ons jaarverslag kunt u meer lezen over de bestedingen.

Wie controleert de financiën van SOS Kinderdorpen?

SOS Kinderdorpen Nederland laat haar financiën controleren door een onafhankelijke accountant. Daarbij voldoet SOS Kinderdorpen aan de strenge criteria van het CBF-keurmerk. Dit keurmerk is speciaal ingesteld door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) en wordt alleen toegekend aan fondsenwervende organisaties die zich op verantwoorde wijze bezighouden met het inzamelen en besteden van donaties.

Geeft SOS Kinderdorpen ook financiële steun?

Sommige families helpen wij door middel van een financiële donatie, als dit het beste is voor het verbeteren van hun situatie.

Help ook mee!

Hoe werkt SOS Kinderdorpen?

Ieder kind heeft familie nodig. Deze veilige, liefdevolle basis is de meest natuurlijke omgeving voor een kind om zich te ontwikkelen. Daarom zorgen wij ervoor dat kinderen in een liefdevolle familie kunnen opgroeien. De beste plek voor een kind om op te groeien is bij zijn biologische familie. Om te voorkomen dat kinderen in kwetsbare families worden verwaarloosd of verlaten, ondersteunen wij deze families bij de zorg voor en bescherming van hun kinderen. Kinderen zonder ouders of een veilig thuis krijgen een nieuw thuis in een van onze SOS kinderdorpen. Hier groeien ze op in een SOS familie met broertjes en zusjes en een liefdevolle SOS moeder, totdat zij op eigen benen kunnen staan. Lees meer over onze werkwijze.

Hoe komen kinderen bij SOS Kinderdorpen terecht en wie bepaalt dit?

SOS Kinderdorpen werkt samen met lokale jeugd- en welzijnsinstanties en juridische instellingen. Zij kijken zorgvuldig naar de beste zorgalternatieven voor kinderen en of SOS Kinderdorpen daarin een rol kan spelen. Deze instanties nemen de uiteindelijke beslissing over welke kinderen aan onze zorg worden toevertrouwd. Het komt voor dat particulieren horen over het werk van SOS Kinderdorpen en een verzoek bij ons indienen om te zorgen voor kinderen die er alleen voor staan en die zij niet kunnen helpen. Helaas komt het zelfs voor dat kinderen te vondeling worden gelegd voor de poort van een kinderdorp. In al deze gevallen beslissen de jeugd- en welzijnsinstanties uit het betreffende land wat het beste is voor het kind en wat SOS Kinderdorpen voor hem of haar kan betekenen.

Help kinderen via onze programma’s!

Welke kinderen komen in aanmerking voor de zorg van SOS Kinderdorpen?

Iedere dag verliezen duizenden kinderen één of beide ouders door:

  • (Burger)oorlogen (bijvoorbeeld Syrië en Zuid-Soedan)
  • Natuurrampen (bijvoorbeeld de tsunami of de aardbeving in Haïti en Nepal)
  • Een medische epidemie (bijvoorbeeld aids of Ebola)
  • Verwaarlozing en verlating

Kinderen die er alleen voor staan, zijn blootgesteld aan vele gevaren. SOS Kinderdorpen doet er alles aan om deze, vaak getraumatiseerde, kinderen een veilige familiebasis te geven in hun eigen land. Ongeacht geloof, afkomst of huidskleur. Dit geldt ook voor kinderen die de zorg van hun familie dreigen te verliezen, bijvoorbeeld vanwege extreme armoede of ziekte. Om te voorkomen dat ze aan hun lot worden overgelaten, helpen we kwetsbare families bij het opvoeden en beschermen van hun kinderen.

Dit kunnen we niet alleen. Help ook mee!

Kan ik één van jullie programma’s, zoals een kinderdorp, bezoeken?

Het kan, maar we stimuleren het niet. We vinden het belangrijk om de privacy van SOS kinderen en hun families te respecteren. En we proberen kinderen een stabiel, ongestoord leven te bieden. Als je toch een kinderdorp of project gaat bezoeken, is het voor onze lokale collega´s en de SOS families prettig als je je bezoek aankondigt. Dan kunnen zij aangeven of je gelegen komt. We vragen je daarom vooraf contact met ons op te nemen via 020 – 303 2500. Dan helpen we je graag verder! Lees meer over het bezoeken van je SOS kind.

Heb je nog meer vragen? Kijk dan hier of stuur een e-mail naar info@soskinderdorpen.nl.

Geef kinderen een sterke familie

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.