Schoon water en toiletten voor schoolkinderen in Ghana

Water in Ghana

Elk kind verdient een veilige en gezonde schoolomgeving. Dat vindt u toch ook? In Ghana hebben slechts twee op de vijf scholen toegang tot schoon drinkwater en drie op de vijf scholen toiletten. Kinderen krijgen vervuild water binnen en lopen risico op besmettelijke ziektes. Meisjes durven zelfs niet meer naar school als zij ongesteld zijn. Het aantal jonge schoolverlaters stijgt hierdoor. 

Schoon water in Ghana

Water in Ghana 

In Ghana is beperkt toegang tot schoon en veilig drinkwater voor kinderen, hun families en scholen. De bestaande watervoorzieningen zijn vaak ronduit slecht: veel waterverlies, lage waterdruk en vervuild water. Waterputten drogen op en kinderen kunnen niet naar school omdat zij grote afstanden moeten afleggen om water te halen. Dit leidt tot verhoogd schoolverzuim en leerlingen komen te laat. Er wordt helaas nog vaak gebruik gemaakt van traditionele putten. Dit heeft zijn weerslag op de persoonlijke hygiëne, sanitaire voorzieningen, gezondheid (diarree en darmziekten) en leerresultaten.

In dit kader zijn met ondersteuning van het Hanson Fonds (Fonds op Naam) zeven nieuwe waterinstallaties in Kumasi en Asiakwa gerealiseerd. Tijdens een recent bezoek aan Ghana hebben onze Nederlandse collega’s de waterpunten in Kumasi bezocht en gesproken met lokale collega’s.

Waterinstallatie in Ghana

Impact nieuwe waterinstallaties 

Joseph Kudjo Yane, projectcoördinator van het familieversterkend programma in Kumasi, licht de positieve invloed van de waterinstallaties toe, met name voor de meer dan 2.000 leerlingen op de betreffende scholen in Kumasi. “Voorheen hadden leerlingen moeite om water te krijgen. Ze moesten vaak ver reizen of bij andere huishoudens water halen.” Dit leidde tot schooluitval of vertragingen van de lessen. Met de nieuwe waterinstallaties bij de scholen is het schoolverzuim sterk verminderd. Naast de leerlingen en leraren, hebben families en de omliggende gemeenschap nu ook toegang tot de watervoorziening, waardoor niet alleen de gezondheid van de leerlingen en leraren is verbeterd, maar ook van de families en de gemeenschap. 

Bridget Yaw, schooldirecteur Ejisu Experimental School in Kumasi, deelt haar dankbaarheid voor de waterinstallatie. “Onze leerlingen zijn nu gezonder en beschermd tegen diarree en andere via water overdraagbare ziekten. Sinds de bouw van de waterinstallatie kunnen de lessen op tijd beginnen, omdat we niet meer naar buiten hoeven om water te halen.” 

De nieuwe waterinstallaties hebben nu al een groot effect op de gezondheid van leerlingen, leraren en families in de gemeenschap. De waterpunten zijn geplaatst bij openbare scholen en maken deel uit van het WASH-project in het familieversterkend programma. De oudervereniging, vertegenwoordigers uit de gemeenschap en schoolleiding zijn verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de installaties. Vanaf het begin zijn zij betrokken geweest bij het proces, waardoor zij zich meer verbonden voelen.

Maak ook een verschil! 

Wilt u bijdragen aan vergelijkbare initiatieven en tastbare impact maken in gemeenschappen zoals Kumasi en Asiakwa? Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met Lisette Fentener van Vlissingen, relatiemanager partnerships & major donors, via lisette@soskinderdorpen.nl of 06-302 899 36.

Water en waterinstallatie in Ghana

Over het WASH-project

Het WASH-project draagt bij aan het verbeteren van de leeromgeving voor 50 scholen in Kisumu, Tema en Asiakwa. Met schoon drinkwater, toiletten en uitleg over hygiëne krijgen schoolkinderen in Ghana een veilige leeromgeving. Het leidt tot een verbeterde gezondheid van schoolkinderen, een schonere leeromgeving, bevordert gelijke rechten én heeft een positieve impact op de gemeenschap.

Het WASH-project draagt bij aan de volgende Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s)

  • Vergroting van de veiligheid en privacy van kinderen op school
  • Verbetering van de gezondheid van schoolkinderen om ziekte-uitbraken te voorkomen
  • Bevordering van gelijke rechten voor jongens en meisjes
  • Vermindering van vroegtijdig schoolverlaten: kinderen kunnen, durven en blijven veilig naar school gaan

Dankzij schoon drinkwater kan ik na de zomervakantie ook naar school

Lees ook over het succes van familieversterking in Ghana of over de Kinderrechtenclubs in GHANA

Geef kinderen een sterke familie

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.