Van kinderdorp naar gemeenschap

Het is gezond voor kinderen om op te groeien in een gewone buurt waar ze spelen met buurtkinderen en meedraaien in het gemeenschapsleven. Steeds vaker verplaatsen SOS Familiehuizen daarom van het kinderdorp naar de gemeenschap.

Van Kinderdorp naar gemeenschap

Elk kind, waar ook ter wereld, moet kunnen opgroeien in een liefdevolle, sterke familie en een veilige omgeving. Dat is de ambitie van SOS Kinderdorpen. Hier geeft de organisatie onder andere invulling aan door familiegerichte zorg in SOS familiehuizen. Kinderen die hun ouders zijn verloren of voor wie het (tijdelijk) niet in hun belang is om bij hun eigen familie op te groeien, biedt SOS met dit programma familiegerichte opvang aan binnen een SOS familie of pleegfamilie. De kinderdorpen zijn van oudsher de bekende plek hiervoor. Maar de laatste jaren verplaatst SOS Kinderdorpen de familiehuizen steeds vaker van het kinderdorp naar een nabijgelegen gemeenschap. Dit is in lijn met bepalingen van het VN Kinderrechtenverdrag, dat de wens heeft alle vormen van institutionele zorg om te buigen naar gemeenschapsgerichte zorg.

Alhoewel de kinderen in het SOS kinderdorp een heel goed leven hebben, missen ze met name de sociale interactie met kinderen buiten het dorp.

Marjon Durang, programmamanager van SOS Kinderdorpen.

Sociale interactie

Opgroeien in de gemeenschap is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen, zegt Marjon Durang, programmamanager van SOS Kinderdorpen. “Alhoewel de kinderen in het SOS kinderdorp een heel goed leven hebben, missen ze met name de sociale interactie met kinderen buiten het dorp. Hierdoor leren ze niet de sociale vaardigheden die nodig zijn om zich op latere leeftijd staande te houden in de maatschappij.” In de transitie van SOS familiehuizen van kinderdorp naar gemeenschap, zijn er twee opties. Marjon: “De eerste is dat er een nieuwe SOS familie direct in de gemeenschap wordt geplaatst, uiteraard in goed overleg met de familie. Een tweede optie is dat we een SOS familie vanuit een kinderdorp naar de gemeenschap verhuizen. Dit laatste is waar we nu vooral op focussen.”

Gemeenschapsleven

In het verhuisproces worden SOS-verzorgers intensief betrokken bij het zoeken van een huis en een geschikte school voor de kinderen. Ook worden zij goed voorbereid om geheel autonoom, dus ook buiten het kinderdorp, goed voor de kinderen te kunnen zorgen. “We stimuleren hen daarbij ook om actief deel te nemen in het gemeenschapsleven”, vervolgt Marjon. “Dat is gelijk een mooie kans om hun kennis en ervaring over onderwerpen als kinderrechten en het belang van onderwijs, te ventileren tijdens vergaderingen in de gemeenschap.”

Kinderen voelen zich thuis

Marjon is enthousiast over de ontwikkeling. “We hebben heel veel kinderen die eerder in een kinderdorp woonden, gevraagd naar hun ervaring. Bijna alle kinderen geven aan dat ze nu veel meer meedoen aan activiteiten in de community, niet langer alleen maar ‘kinderdorpvrienden’ hebben, vaker afspreken met vrienden en ook veel vaker bij die vrienden thuiskomen. Hoewel het kinderdorp een veilige en fijne plek voor hen was, voelden kinderen er toch een afstand tot de gemeenschap. Nu voelen ze zich in die gemeenschap juist thuis. Opvallend was ook dat de schoolprestaties over het algemeen beter werden.”

Meer lezen?

Dit artikel verscheen in de Trouw bijlage op 6 mei 2022. In de bijlage lees je onder andere hoe Cynthia in Ghana met onze hulp haar master in accountancy en financiën behaalde en nu andere meisjes wil inspireren. Hoe we getraumatiseerde kinderen uit Oekraïne helpen en wat de familieversterkende programma’s in Ghana precies inhouden.

Geef kinderen een sterke familie

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.