Terug naar huis: het kan wél

Meisje op hurken bij een speelhuisje en spelend met blokken

Kinderen die door een onveilige thuissituatie niet bij hun ouders wonen, kunnen vaker dan nu in Nederland gebeurt terug naar huis. Door familiebanden te behouden en gezinnen te ondersteunen zodat zij op eigen kracht verder kunnen, is minder jeugdzorg nodig.

SOS Kinderdorpen startte in Nederland het pilotproject Simba Familiezorg op. Dit project toonde aan dat via intensieve familiebegeleiding en betere samenwerking met én tussen hulpverleners meer kinderen na een uithuisplaatsing terug kunnen naar hun ouder(s). In situaties waarin dat uiteindelijk niet lukt kunnen ouders en kinderen – en broers en zussen – via familieversterking meer in contact blijven. Deze pilot was, dankzij de deelnemers van de Postcode Loterij, mogelijk met een extra financiële bijdrage van de Nationale Postcode Loterij.

Positieve resultaten

Tijdens het pilotproject zijn tussen 2019 en 2022 17 gezinnen met in totaal 31 kinderen begeleid. Het ging om gezinnen met verschillende problemen tegelijk, bijvoorbeeld op het gebied van opvoeding, schulden, echtscheiding en/of verslaving. Het doel was dat 60% van de kinderen terug kon naar huis. De resultaten zijn veel positiever, blijkt uit het eindrapport van onderzoeksbureau VanMontfoort over Simba Familiezorg. 92% (11 van de 12 gezinnen) waarbij terugkeer naar huis de ambitie was, slaagde hierin. In de gezinnen waar familieversterking het doel was, lukte dat bij 93%: familieleden hebben weer vaker en beter contact.

Samenwerken met ouders

Deze resultaten zijn mogelijk dankzij intensieve ondersteuning van gezinnen. Bij de start van een Simba-traject vragen we instemming en actieve inbreng van alle mensen in en rond het gezin: ouders, gezinshuisouders, hulpverleners en bijvoorbeeld ook buren of vrienden. Zij vormen met elkaar het Simba-team van het gezin. Dit team onderzoekt wat precies de problemen en hulpvragen zijn. Daarbij is aandacht voor (trauma’s van) kinderen én ouders. In de begeleiding gaat de aandacht eerst naar samenwerking tussen alle betrokkenen. Vervolgens stellen de ouders persoonlijke doelen op om de thuissituatie veilig te maken. Bij het werken daaraan krijgen zij individuele ondersteuning van een Simba-familiebegeleider.  

Doordat ouders gelijkwaardige deelnemers zijn in het Simba-team voelen zij zich gehoord en sterk gemotiveerd om hun doelen te bereiken, zodat hun kinderen kunnen terugkeren. De praktijk toont aan dat dit ook werkt in gezinnen met meervoudige, ernstige problemen.

Naar de toekomst

Het succes van Simba Familiezorg laat zien dat meer kinderen na een uithuisplaatsing terug kunnen naar hun eigen huis. Dit betekent veel voor het welzijn en de toekomst van deze gezinnen. En voor de maatschappij: als meer gezinnen zelfstandig verder kunnen, is minder zware jeugdzorg nodig.

Nu de pilot is afgerond, werkt SOS Kinderdorpen samen met een aantal zorgaanbieders om de werkwijze verder te verspreiden: St. Jeugddorp de Glind, Jeugdformaat, St. Leger des Heils W7G Midden Nederland, Coöperatie Dichtbij, St. Entrea Lindenhout, St. Gezinshuis.com en het Simba team. We focussen op een verdere verspreiding van de werkwijze en roepen andere jeugdzorgorganisaties op familiebegeleiding en -versterking in te zetten bij de gezinnen die zij ondersteunen.

Simba Familiezorg is, dankzij de deelnemers van de Postcode Loterij, mogelijk gemaakt met een extra bijdrage van de Nationale Postcode Loterij.

Meer nieuws lezen? Bekijk ons nieuwsoverzicht.

Geef kinderen een sterke familie

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.