Next Economy in Kenia

Zelfstandig worden, een opleiding volgen en een baan vinden; elke jongere wereldwijd krijgt met deze belangrijke stappen te maken. Voor jongeren uit kwetsbare families of zonder ouderlijke zorg zijn ze extra uitdagend. ‘Ik ben naar een publieke school gegaan in mijn gemeenschap. Het onderwijs was in orde, maar mensen kijken erop neer. Ik kan nu geen baan vinden.’

Aan het woord is Calvin (24), opgegroeid in een van de sloppenwijken van Nairobi, Kenia. ‘Ik voel me minderwaardig, omdat ik altijd word afgewezen. Mijn kennis is vergelijkbaar met die van andere jongeren, maar mijn achtergrond maakt het verschil. Ik heb geen netwerk of financiële ondersteuning. Geen net pak om naar een sollicitatie te gaan. Ik ben enorm gemotiveerd om een baan te vinden, maar ik zie veel jongeren om mij heen die de hoop op een baan hebben verloren. We zitten vast in de sloppenwijk.’

Stigmatisering voorkomen

Calvin is een van de vele jongeren die tegen deze problematiek aanlopen. Hij heeft een opleiding maar geen netwerk. Andere jongeren zoeken niet op de juiste plek. Of ze weten niet wat de vervolgstappen zijn na het behalen van een diploma; ze komen uit families die geen onderwijs hebben gevolgd. 

Het programma The Next Economy in Kenia (2017-2019) helpt deze jongeren. In het programma gaat het om de persoon, niet om de afkomst. De jongeren komen bij bedrijven binnen als afgestudeerde van het programma. Zo wordt stigmatisering voorkomen en de kans op een baan groter. Calvin: ‘Ze geven me de hoop dat ik de persoon kan zijn die ik ben.’

Geef kinderen een sterke familie

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.