Noodhulp voor families in kwetsbare omstandigheden

Jarenlang heeft Ethiopië te kampen met meerdere zware crisissituaties. Het is in de afgelopen jaren geteisterd door een verwoestende sprinkhanenplaag, wijdverspreide overstromingen en stijgende voedselprijzen. Hiernaast zorgt het conflict in Tigray ervoor dat de inwoners van deze Noord-Ethiopische regio al maanden in angst en onveiligheid leven. Boven al deze noodtoestanden heeft ook de coronapandemie voor ongekend veel leed gezorgd. De gevolgen van corona zijn op allerlei terreinen zichtbaar, zoals de gezondheid van de bevolking, en de voedselzekerheidssituatie in het hele land. 

De Dutch Relief Alliance (DRA) heeft in 2021 een acht maanden durende interventie in Ethiopië georganiseerd om hulp te bieden aan de getroffenen. De DRA is een samenwerkingsverband van veertien Nederlandse hulporganisaties, gefinancierd door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Door de krachten te bundelen maken ze het verschil voor mensen in noodsituaties. 

De Ethiopia Covid Joint Response (Covid JR) werd geleid door SOS Kinderdorpen, in samenwerking met Cordaid, CARE, Stichting Vluchteling, Tearfund en lokale organisaties, instanties en overheden. Het hulpprogramma was gericht op de bewustwording rondom en preventie van corona en op ondersteuning in voedselzekerheid en inkomen. 

Zo is vee geschonken aan de bevolking en subsidies verschaft voor het opstarten of ondersteunen van lokale projecten. Ook zijn zeep, waterfilters en hygiënekits uitgedeeld aan gezondheidscentra en een kwetsbare huishoudens. Uiteraard is ook aandacht geschonken aan geestelijke gezondheidszorg en is psychosociale steun gegeven. Ruim 276.000 mensen hebben dankzij deze activiteiten noodzakelijke humanitaire ondersteuning gekregen.  

Voedselhulp brengt verlichting  

Veehoudster Raho (41) kon na een zeer lang aanhoudende droogte haar land niet meer bewerken en haar vee niet meer voeden wat betekende dat zij uiteindelijk ook niet meer voor haar kinderen kon zorgen.

Raho: “Een vijf jaar durende droogte doodde onze hele veestapel. Ik had 70 kamelen en 300 geiten. Alleen onze ezel overleefde. Gelukkig, want hij droeg mijn jongste kinderen toen we op zoek gingen naar een nieuw onderkomen. Dagenlang liepen we door de verzengende hitte op zoek naar een plek waar we ons konden vestigen. Eindelijk bereikten we dit zogenaamde ‘ontheemdenkamp’ waar we nu al vijf jaar wonen. Toen ik geen werk kon vinden, ben ik boomtakken en schors gaan verzamelen in de bush 15 kilometer verderop. Ik laat dan de kinderen bij een familielid die ook in dit kamp woont – mijn man is vertrokken om een militaire opleiding te volgen.” Met de verkoop van het brandhout kocht Raho eten, maar het was vaak niet voldoende om in alle behoeften van haar gezin te voorzien. “Het deed mij pijn dat ik niet in staat was zelf goed voor mijn kinderen te zorgen.” 

Raho was aan haar laatste restjes bloem begonnen toen de DRA in januari 2021 begon met voedseldistributie in het kamp. Ze behoorde tot de 39.300 mensen in ontheemdenkampen in de buitenwijken van de stad Gode, die hulp ontvingen. “We konden de afgelopen maanden eindelijk weer goed eten, zegt Raho zichtbaar tevreden. “Het leven van mijn kinderen is beter en ze zijn gelukkig,” zegt Raho met een lach. “Dat voel ik echt. Als kinderen genoeg te eten krijgen, kunnen ze weer groeien. Ze doen het beter op school en hebben ook weer energie om te spelen. Ze zijn weer blij.” 

Lees ook over ons familieversterkende programma’s in Tsjaad.

Geef kinderen een sterke familie

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.