8 op 10 Nederlandse gezinnen vindt het fijn om meer samen te zijn

Onderzoek van SOS Kinderdorpen wijst uit dat een grote meerderheid, van zowel kinderen als ouders, geniet van de extra tijd die ze samen thuis doorbrengen als gevolg van de coronacrisis. Maar liefst 87% van de ouders met kinderen van 6 tot en met 15 jaar en 82% van de kinderen tussen 6 en 15 jaar oud geeft aan dat ze het fijn vinden om meer samen te zijn met het gezin.

Met de uitkomsten van dit onderzoek vragen wij aandacht voor het belang van een veilige en liefdevolle familie. SOS Kinderdorpen directeur Arian Buurman: “Onze organisatie zorgt ervoor dat kinderen kunnen opgroeien in een stabiele familie. Familieliefde is van vitaal belang voor de ontwikkeling van een kind tot zelfredzame volwassene. Door de huidige crisis worden families op elkaar teruggeworpen. We zitten allemaal samen thuis en moeten werken, leren, spelen en zien te ontspannen onder één dak. Wat heeft dat voor effect op de familiedynamiek? En kijken kinderen en ouders hier eventueel anders tegenaan? Het onderzoek bevestigde wat we hoopten; Nederlandse families vinden het ook fijn om meer tijd samen door te brengen, ondanks alle uitdagingen die er zijn. Een mooi gegeven in aanloop naar Wereldfamiliedag. Want een fijne familie is iets om te vieren.”

Minder druk schema

Eén van de vragen die wij stelden was ‘wat Nederlandse kinderen en ouders straks nog gaan missen van deze tijd’. Zowel bij ouders als kinderen gaan (ruim) vier op de tien de rust missen. Voor zowel ouders (29%) als kinderen (48%) geldt (ook) dat ze het prettig vinden om nu meer tijd te hebben voor zichzelf. Ook blijkt dat een minder druk schema gezien wordt als een voordeel van deze tijd (45%). Zo lieten enkele respondenten weten dat ze het fijn vinden om elke avond samen te eten. Een moeder gaf aan dat ze het prettig vindt dat ze minder hoeft te rennen en vliegen om de kinderen na werk op te halen. En kinderen geven veelvuldig aan dat ze het leuk vinden om meer tijd hebben om te spelen en gamen.

Zorgen om ontwikkelingslanden

Het onderzoek toont verder aan dat 56% van de Nederlandse gezinnen (ouders en kinderen) gelooft dat de effecten van de coronacrisis voor kinderen in ontwikkelingslanden erger zullen zijn dan voor kinderen in Nederland. Ruim een kwart (26%) maakt zich daar dan ook een beetje zorgen over. In reactie hierop zegt Arian Buurman: “Wij maken ons ook zorgen over de impact van het virus. In een welvarend land als Nederland kunnen we de gevolgen al nauwelijks aan, laat staan in ontwikkelingslanden met een slechte gezondheidszorg, zwakke economie en gebrek aan sociale vangnetten. De mix van diepe armoede en het dodelijke virus kan hier heel veel levens gaan kosten. Families kunnen zich niet beschermen tegen corona. Als grootouders, ouders en/of verzorgers overlijden, staan straks nog meer kinderen er alleen voor. Vanuit bestaande SOS faciliteiten wereldwijd zetten onze lokale collega’s daarom vol in op verdere verspreiding van het virus door voorlichting over preventieve maatregelen, distributie van hygiënekits en het verspreiden van voedselpakketten.”

Samenvatting onderzoeksverantwoording

Dit onderzoek is verricht door Kien Onderzoek (www.kienonderzoek.nl) in opdracht van SOS Kinderdorpen. Het onderzoek is uitgevoerd onder ouders met kinderen van 6 t/m 15 jaar en kinderen van 6 t/m 15 jaar. Het onderzoek gericht op ouders is uitgevoerd onder 839 leden van PanelWizard Direct (www.panelwizard.com), middels een online vragenlijst. De netto steekproef bestond uit 839 Nederlanders van 20 jaar en ouder met thuiswonende kinderen onder de 18 jaar, representatief voor Nederland op geslacht, leeftijd, gezinssituatie en opleidingsniveau. Hiervan hebben 526 ouders thuiswonende kinderen in de leeftijd van 6 t/m 15 jaar en van deze groep hebben 518 respondenten alle vragen beantwoord. Deze steekproefomvang levert met een betrouwbaarheid van 95% een maximale afwijking van 4,3% van de werkelijke situatie voor deze online doelgroep. Het onderzoek gericht op kinderen is uitgevoerd onder 593 leden van het kinderpanel van PanelWizard Direct (www.panelwizard.com), middels een online vragenlijst. De netto steekproef bestond uit 593 kinderen in de leeftijd van 6 t/m 15 jaar, representatief voor Nederland op geslacht, leeftijd, gezinssituatie en regio. Van hen hebben 589 alle onderzoekvragen beantwoord. Deze steekproefomvang levert met een betrouwbaarheid van 95% een maximale afwijking op van 4,0% van de werkelijke situatie voor deze online doelgroep.

Meer nieuws lezen? Bekijk ons nieuwsoverzicht.

Help kwetsbare families

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.