56% ouders en kinderen bezorgd over corona in ontwikkelingslanden

Onderzoek wijst uit dat een groot deel van zowel kinderen als ouders in Nederland zich zorgen maakt over de effecten van de coronacrisis op ontwikkelingslanden. Maar liefst 63% van de ouders met kinderen van 6 t/m 15 jaar en 42% van de kinderen tussen 6 en 15 jaar oud geeft aan dat ze zich een beetje tot heel erg zorgen maken. Met onze familiegerichte aanpak zetten wij ons in voor kinderen zonder ouders of die het risico lopen de ouderlijke zorg te verliezen. We onderzochten ook hoe bereidwillig kinderen en ouders zijn om hulp te bieden aan kinderen in ontwikkelingslanden. Daaruit blijkt dat 47% van de Nederlandse kinderen van 6 t/m 15 jaar, kinderen ontwikkelingslanden wel willen helpen versus 32% van de ouders met thuiswonende kinderen van 6 t/m 15 jaar.

Wij initieerden dit onderzoek om inzicht te krijgen in de manier waarop kinderen en ouders omgaan met de effecten van de coronacrisis. SOS Kinderdorpen directeur Arian Buurman: “De effecten van de coronacrisis hebben een grote impact op ons allemaal. We wilden met dit onderzoek onder andere inzicht krijgen in de verschillen die er mogelijk kunnen bestaan tussen kinderen en ouders als het gaat om de manier waarop ze naar ontwikkelingslanden kijken. Is dat iets wat hen bezighoudt en waar ze zich zorgen over maken? En is er bereidwilligheid om steun te geven, nu het thuis ook alle hens aan dek is?”

Zorgen om ontwikkelingslanden

Het onderzoek toont verder aan dat de helft van de Nederlandse ouders van mening is dat mensen in arme landen (zoals Afrika) hulp nodig hebben van mensen in rijkere landen (zoals Nederland) om zo goed mogelijk met de gevolgen van de coronacrisis om te kunnen gaan. Verder blijkt dat ruim de helft van de Nederlandse gezinnen (ouders en kinderen) gelooft dat de effecten van de coronacrisis voor kinderen in ontwikkelingslanden erger zullen zijn dan voor kinderen in Nederland.

In reactie hierop zegt Arian Buurman: “Wij maken ons ernstig zorgen over de impact van het virus in ontwikkelingslanden. In een welvarend land als Nederland kunnen we de gevolgen al nauwelijks aan, laat staan in ontwikkelingslanden met een slechte gezondheidszorg, zwakke economie en gebrek aan sociale vangnetten. De mix van diepe armoede en het dodelijke virus kan hier heel veel levens gaan kosten. Families kunnen zich niet beschermen tegen corona. Als grootouders, ouders en of verzorgers overlijden, staan er straks nog meer kinderen alleen voor. Vanuit bestaande SOS faciliteiten wereldwijd zetten onze lokale collega’s zich daarom vol in op verdere verspreiding van het virus door voorlichting over preventieve maatregelen, distributie van hygiënekits en het verspreiden van voedselpakketten.”

De kwetsbare families én de SOS kinderen rekenen nu meer op ons dan ooit. Help jij mee?

Samenvatting onderzoeksverantwoording

Dit onderzoek is verricht door Kien Onderzoek (www.kienonderzoek.nl) in opdracht van SOS Kinderdorpen. Het onderzoek is uitgevoerd onder ouders met kinderen van 6 t/m 15 jaar en kinderen van 6 t/m 15 jaar. Het onderzoek gericht op ouders is uitgevoerd onder 839 leden van PanelWizard Direct (www.panelwizard.com), middels een online vragenlijst. De netto steekproef bestond uit 839 Nederlanders van 20 jaar en ouder met thuiswonende kinderen onder de 18 jaar, representatief voor Nederland op geslacht, leeftijd, gezinssituatie en opleidingsniveau. Hiervan hebben 526 ouders thuiswonende kinderen in de leeftijd van 6 t/m 15 jaar en van deze groep hebben 518 respondenten alle vragen beantwoord. Deze steekproefomvang levert met een betrouwbaarheid van 95% een maximale afwijking van 4,3% van de werkelijke situatie voor deze online doelgroep. Het onderzoek gericht op kinderen is uitgevoerd onder 593 leden van het kinderpanel van PanelWizard Direct (www.panelwizard.com), middels een online vragenlijst. De netto steekproef bestond uit 593 kinderen in de leeftijd van 6 t/m 15 jaar, representatief voor Nederland op geslacht, leeftijd, gezinssituatie en regio. Van hen hebben 589 alle onderzoekvragen beantwoord. Deze steekproefomvang levert met een betrouwbaarheid van 95% een maximale afwijking op van 4,0% van de werkelijke situatie voor deze online doelgroep.

Meer nieuws lezen? Bekijk ons nieuwsoverzicht.

Geef kinderen een sterke familie

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.