Guinee-Bissau

Guinee-Bissau is één van de armste landen in de wereld. Politieke instabiliteit en burgeroorlogen hebben ervoor gezorgd dat een groot deel van de bevolking grote moeite heeft om te overleven. Vooral in de rurale gebieden is toegang tot schoon drinkwater, sanitaire voorzieningen en medische infrastructuur een punt van zorg. Ruim 110.000 kinderen hebben één of beide ouders verloren, meestal als gevolg van Aids. Ondervoeding, kindersterfte en kinderprostitutie zijn punten van groeiende zorg.

Guinee-Bissau Canchungo Moeder en zoon

De bevolking groeit snel en is jong; 48% is tussen de 0-18 jaar. Bijna de helft van alle kinderen in de leeftijd van 5-14 jaar moet werken om bij te dragen aan het familie inkomen en kunnen daardoor niet naar school. Het gevolg: veel jongeren zijn niet opgeleid of hebben kwalitatief ondermaats (basis) onderwijs genoten waardoor ze geen fatsoenlijke baan kunnen vinden om in hun onderhoud te kunnen voorzien.

Verdere problematiek

  • De stagnerende economie kan de snelle bevolkingsgroei niet bijbenen. Volgens cijfers van de internationale arbeidsorganisatie zit bijna een derde van de 600.000 jongeren zonder werk.
  • De jongeren vormen bovendien een disproportioneel deel van de groep mensen die ondanks hun baan in verlammende armoede leven: 80% van de mensen die van minder dan $1,25 per dag moeten rondkomen is tussen de 15-35 jaar.
  • Vrouwen hebben een dubbele achterstand, daar zij vaak nog in een ondergeschikte positie leven.
kaart Guinee-Bissau

Ons werk in Guinee-Bissau

SOS Kinderdorpen is sinds 1984 actief in Guinee-Bissau, inmiddels op drie verschillende locaties. Vanuit Nederland steunen we:

  • kinderen en families in Canchungo met het familieversterkend programma en het kinderdorp;
  • de renovatie en ontwikkeling van publieke basisscholen in de regio Canchungo;
  • en sinds 2015 zijn we actief met het jeugdwerkgelegenheidsprogramma Sangue Novo in hoofdstad Bissau.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.