Een duwtje in de rug in ghana

Al meer dan tien jaar werkt Josephine Afrawuah, coördinator van het familieversterkend programma, met kwetsbare families. De laatste jaren doet ze dat in en rond Asiakwa, een kleine boerengemeenschap in noordoost Ghana, dat leeft van de banaan-, mais- en cacaoteelt.

Er is hier weinig werk, daardoor trekken mensen naar de steden in het zuiden en laten hun
kinderen achter bij de grootouders. In deze regio heeft SOS Kinderdorpen een familieversterkend programma opgezet. Met een team van SOS medewerkers ondersteunt het programma 3.250 kinderen in 965 families. Samen met haar collega’s zorgt Josephine ervoor dat steeds meer kwetsbare families een steun in de rug krijgen. Ze is gedreven en vertelt graag over haar werk. “Het familieversterkend programma is opgezet om te voorkomen dat families uit elkaar vallen en kinderen op straat gaan zwerven. We doen dat door de ouders of verzorgers te helpen met het genereren van een inkomen. Dit kan zijn door een minikrediet te geven zodat ze zelf een handeltje kunnen beginnen, of door het geven van gereedschap of apparaten als een naaimachine. Ook geven we ouderschapstrainingen. Daarnaast zorgen we dat de familie gebruik gaat maken van lokale en gemeentelijke hulpinstanties, dat ze toegang krijgen tot diensten als gezondheidszorg en zorgen we ervoor dat de familie aanspraak maakt op subsidies. Kortom: we vergroten het vangnet om de familie heen. De derde focus ligt op onderwijs. We zorgen er altijd voor dat de kinderen naar school gaan en schoolspullen krijgen. Jongeren die een opleiding willen volgen, begeleiden we in hun zoektocht en helpen we bij zaken als de aanvraag van een beurs of bij het vinden van een stageplek.”

Ik geloof in dit systeem. Dat wij ervoor kunnen zorgen dat ouders hun kinderen weer zelfstandig een veilige en liefdevolle omgeving kunnen bieden, na een duwtje in de rug en met de gemeenschap vangnet.

Josephine Afrawuah, coördinator van het familieversterkende programma

Sterk poortwachterssysteem

De selectie van kwetsbare families verloopt gedegen en democratisch. Josephine: “We hebben een heel sterk poortwachterssysteem. Dit bestaat uit mensen die in de community leven. Ik heb het dan over vertegenwoordigers van de verschillende kerkelijke instanties en de gemeenschap – mensen die zijn aangesteld kwetsbare families te identificeren, mensen van de gemeentelijke sociale dienst, het hoofd (‘chief’) van de gemeenschap, vrijwilligers uit de gemeenschap en wij. Deze groep bepaalt of een familie voldoet aan de criteria om opgenomen te worden in het familieversterkend programma. De focus ligt hierbij uiteraard altijd op de kinderen.”

Kinderen een stem

Josephine: “Ik geloof in dit systeem. Dat wij ervoor kunnen zorgen dat ouders hun kinderen weer zelfstandig een veilige en liefdevolle omgeving kunnen bieden, na een duwtje in de rug en met de gemeenschap vangnet. Waar ik ook heel trots op ben is dat wij er met onze ‘bemoeienis’ voor zorgen dat kinderen weten wat hun rechten zijn. Als zij zich in een onveilige situatie bevinden, dan weten ze waar ze terechtkunnen. Dit doen we onder andere door het organiseren van kinderrechtenclubs en door overal kindvriendelijke posters op te hangen. Vorige week nog werd ik gebeld door een meisje van vijf jaar oud. Zij wilde dat ik naar haar school kwam omdat zij zag dat een kindje in haar klas door de leraar op de vingers werd geslagen. Door de voorlichtingsposters wist zij dat dit niet toelaatbaar is en ook bij wie ze dat kon melden. Dat is geweldig toch?”

Meer lezen?

Dit artikel verscheen in de Trouw bijlage op 6 mei 2022. In de bijlage lees je onder andere over waarom SOS Kinderdorpen de SOS familiehuizen steeds vaker verplaatst naar de lokale gemeenschap, hoe Cynthia in Ghana met onze hulp haar master in accountancy en financiën behaalde en nu andere meisjes wil inspireren en hoe we getraumatiseerde kinderen uit Oekraïne helpen.

Geef kinderen een sterke familie

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.