Vragen over ons werk

vader-moeder-met-kinderen-families-versterken-oeganda-sos-kinderdorpen

Hier vind je antwoorden op veelgestelde vragen over ons werk.

Wat doet SOS Kinderdorpen?

Ieder kind heeft een familie nodig. Deze veilige, liefdevolle basis is de meest natuurlijke omgeving voor een kind om zich te ontwikkelen. Daarom zorgen wij ervoor dat kinderen in een liefdevolle familie kunnen opgroeien.

De beste plek voor kinderen om op te groeien, is bij hun biologische familie. Alleen soms lukt het de familie niet om voor hun kinderen te zorgen, bijvoorbeeld door armoede. SOS Kinderdorpen ondersteunt deze families met voedsel, zorg, onderwijs, werk of financiële steun. Alles om te voorkomen dat families uit elkaar vallen.

Wanneer kinderen niet in hun eigen familie kunnen opgroeien, bijvoorbeeld omdat hun familie er niet meer is of het onveilig is, nemen we hen op in ons alternatieve zorgprogramma. Samen kijken we welke lokale zorg het beste aansluit op de behoefte van het kind. Wanneer dit in het belang van het kind is, streven we actief naar re-integratie met hun eigen familie.

Lees meer over onze werkwijze.

Wat bedoelt SOS Kinderdorpen met de kracht van familie?

Wereldwijd staat 1 op de 10 kinderen er alleen voor staat. Zonder de aandacht en liefde die zij verdienen om zich te ontwikkelen tot zelfstandige volwassenen. Als kind heb je iemand nodig die jou echt ziet, iemand die je door dik en dun steunt, wat er ook gebeurt.

Familie is de basis voor een gezonde ontwikkeling van een kind en een kansrijke toekomst. En wat een kind leert, geeft het door. Daarom geloven wij in de kracht van familie.

Hoe komen kinderen bij SOS Kinderdorpen terecht en wie bepaalt dit?

SOS Kinderdorpen werkt samen met lokale jeugd- en welzijnsinstanties en juridische instellingen. Zij kijken zorgvuldig naar de beste zorgalternatieven voor kinderen en of SOS Kinderdorpen daarin een rol kan spelen. Deze instanties nemen de uiteindelijke beslissing over welke kinderen aan onze zorg worden toevertrouwd.

Het komt voor dat particulieren horen over het werk van SOS Kinderdorpen en een verzoek bij ons indienen om te zorgen voor kinderen die er alleen voor staan en die zij niet kunnen helpen. Helaas komt het zelfs voor dat kinderen te vondeling worden gelegd voor de poort van een kinderdorp. In al deze gevallen beslissen de jeugd- en welzijnsinstanties uit het betreffende land wat het beste is voor het kind en wat SOS Kinderdorpen voor hem of haar kan betekenen.

Welke kinderen komen in aanmerking voor de zorg van SOS Kinderdorpen?

Iedere dag verliezen duizenden kinderen één of beide ouders door:

  • (Burger)oorlogen
  • Natuurrampen
  • (Medische) epidemieën
  • Verwaarlozing of verlating

Kinderen die er alleen voor staan, zijn blootgesteld aan vele gevaren. SOS Kinderdorpen doet er alles aan om deze, vaak getraumatiseerde, kinderen een veilige familiebasis te geven in hun eigen land. Ongeacht geloof, cultuur of achtergrond. Dit geldt ook voor kinderen die de zorg van hun familie dreigen te verliezen, bijvoorbeeld vanwege extreme armoede of ziekte. Om te voorkomen dat kinderen aan hun lot worden overgelaten, helpen we families bij het opvoeden en beschermen van hun kinderen.

Wat is familieversterking?

Om kinderen in kwetsbare situaties te beschermen, reiken wij hun families en gemeenschappen handvatten aan. We maken samen een familie-ontwikkelplan gericht op wat zij het hardst nodig hebben: voedsel, zorg, onderwijs, werk of financiële steun. Een plan gericht op preventie en uiteindelijke zelfredzaamheid. Alles om ervoor te zorgen dat families voor hun eigen (klein)kinderen kunnen blijven zorgen.

Met welk geloof worden kinderen in de zorg van SOS Kinderdorpen opgevoed?

SOS Kinderdorpen is niet gebonden aan een specifiek geloof. We vangen kinderen dan ook ongeacht hun religie op. Kinderen die worden opgevangen door SOS Kinderdorpen, worden opgevoegd met het geloof van hun biologische ouders. Als dat geloof onbekend is, wordt het kind opgevoed met de religie die het meest voorkomt in de cultuur van het betreffende land.

Wat betekent het om SOS moeder te zijn en hoe worden deze vrouwen geworven en opgeleid

Binnen de SOS families is de SOS moeder de spil van het gezin. Zij staat dag en nacht, dag in dag uit, klaar voor de kinderen waar zij voor zorgt. Ze geeft hen de veiligheid en aandacht die ze nodig hebben om te herstellen en zich te ontwikkelen. Logisch dus, dat we een zorgvuldige selectieprocedure hebben om SOS moeders te werven. Ze zijn altijd afkomstig uit hetzelfde land als de kinderen voor wie ze zorgt.

Iedere SOS moeder volgt een intensieve opleiding van zes maanden. Daarna worden de vrouwen vaak eerst tante in een SOS familie. Een tante loopt ongeveer een jaar onder intensieve begeleiding stage bij een SOS moeder en begeleidt haar in de dagelijkse taken. Tijdens het stagejaar kan de tante, maar ook de SOS organisatie, kijken wanneer zij klaar is om zelf voor een SOS familie te zorgen. Alle SOS moeders krijgen regelmatig bijscholing en evaluatiecursussen.

Werken jullie binnen de SOS families ook met vaders?

Aan het hoofd van elke SOS familie staat een professionele kindverzorg(st)er. Iemand die een emotioneel stabiele relatie met kinderen kan ontwikkelen in een veilige, zorgzame thuissituatie. In de meeste gevallen is dit een moeder. In sommige landen werken we ook met echtparen die gezamenlijk aan het hoofd staan van een SOS familie.

Helaas is het niet overal mogelijk mannen in SOS families te betrekken. Gezien de zorg voor kinderen in veel landen vaak bijna uitsluitend bij vrouwen ligt. Omdat SOS Kinderdorpen zich ervan bewust is dat beide ouders belangrijk zijn voor de ontwikkeling van een kind, besteden we ook aandacht aan de vaderrol. Vaak wordt deze opgepakt door de dorpsdirecteur, leraren, conciërges en psychologen in de directe leefomgeving.

Zorgt SOS Kinderdorpen ook voor gehandicapte kinderen?

In de meeste landen waar wij actief zijn, worden gehandicapte kinderen niet geaccepteerd en vaak slecht behandeld. Wij zorgen voor ieder kind dat onze steun nodig heeft, dus ook als het een beperking heeft. In verschillende sociale centra kunnen ouders van gehandicapte kinderen terecht voor advies, begeleiding en therapie. Begeleiding in acceptatie speelt hier een grote rol.

Kinderen met fysieke en mentale beperkingen kunnen in een SOS familie wonen als deze in staat is alle noodzakelijk verzorging te garanderen. Afhankelijk van de handicap wordt bepaald of het kind zonder problemen kan worden opgevoed. Of dat een alternatieve faciliteit met gespecialiseerde verzorging beter is voor het kind.

Biedt SOS Kinderdorpen ook noodhulp?

In tijden van oorlog, conflicten en natuurrampen zijn kinderen het meest kwetsbaar. Daarom ondersteunen wij kinderen en families in nood. Onder andere met bescherming, financiële hulp, mentale support en water- en hygiënevoorzieningen. We richten ons op de bescherming van alleenstaande kinderen en jongeren, voorkomen dat families gescheiden worden en strijden voor familiehereniging.

Geef kinderen een sterke familie

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.