Voorwoord jaarverslag 2021

Door Arian Buurman en Menno Antal

De kracht van familie

De sterkste mensen zijn zij die zich gesteund voelen door een liefdevolle familie. Een quote van wie de afzender onbekend is. Maar het is precies waar SOS Kinderdorpen voor staat. De kracht van familie. Het is dan ook onze nieuwe slogan, die we in het afgelopen jaar hebben gelanceerd, als onderdeel van een gerichte voorlichtingscampagne.

Opgroeien kan een kind niet alleen. Daar is steun voor nodig, een netwerk van mensen die er onvoorwaardelijk voor je zijn. Een plek waar je helemaal jezelf kunt zijn. Dat is vaak je eigen familie. Maar soms is dat niet de beste plek voor een kind om op te groeien. Soms hebben ouders en verzorgers even een steuntje in de rug nodig om de beste plek te kunnen creëren. Dan is SOS Kinderdorpen er. Voor kinderen die er alleen voor staan, en voor families die hulp kunnen gebruiken. Zodat ze bij elkaar kunnen blijven en kinderen er niet alleen voor komen te staan.

Onze voorlichtingscampagne ‘De kracht van Familie’ wil dat ten uiting brengen. In een opvallende stijl, met animaties, waarin opgroeien in een warme familie in contrast met een kind alleen treffend in beeld wordt gebracht. Hiermee willen we nog meer donateurs raken met de noodzaak van ons werk. Onze communicatie is in alles gericht op de focus die SOS Kinderdorpen in de gehele federatie legt op het bij elkaar houden van families. Dit betekent veel aandacht voor onze familieversterkende programma’s, onze preventieve programma’s die voorkomen dat kinderen er alleen voor komen te staan.  Dit alles vanuit onze visie: een mooie toekomst begint met liefde.

Leren leven met Covid

2020 was het jaar van de pandemie die iedereen compleet overviel. In 2021 werd het ‘leren leven met’. In 2021 werd thuiswerken het nieuwe normaal. Lockdowns brachten ons niet meer van ons stuk. Ons kantoor onderging een toekomstbestendige metamorfose: van vaste werkplekken naar een ontmoetings‘hub’ met flexplekken en meer vergaderruimte met technische faciliteiten voor het hybride samenwerken.

In onze programma’s waren de gevolgen van Covid ook in 2021 nog steeds heftig. In veel landen zijn scholen lang dicht geweest, in Oeganda zijn ze zelfs recentelijk pas weer open gegaan. Het effect hiervan zal nog lang te merken zijn. Het was veelal niet of beperkt mogelijk de gezinnen in de zorg van SOS Kinderdorpen te bezoeken. Dit vroeg om creatieve oplossingen en aanpassingen van onze collega’s ter plaatse, waardoor de nodige ondersteuning toch mogelijk was.

In 2021 had SOS Kinderdorpen tevens de leiding over een noodhulpprogramma van de Dutch Relief Alliance (DRA) in Ethiopië, dat was gericht op het voorkomen van de verspreiding van Covid en steun te bieden waar nodig. Met voedselhulp, financiële (cash) ondersteuning, medische ondersteuning en hulp in de vorm van schoon water, sanitaire voorzieningen, hygiëne.

Stick to your plan

Covid heeft ons vele lessen geleerd, onder andere dat zelfs een pandemie je niet hoeft af te leiden van je koers. In 2021 bouwden we gestaag voort om onze strategie 21-24, met als speerpunten. Meer impact, Meer euro’s en Fit for future invulling te geven En met resultaat: 2021 sluiten we positief af met groei in het particuliere segment en het segment bedrijven stichtingen en major donors.

Dat is te danken aan al onze donateurs en partners die ons ook in het afgelopen jaar trouw zijn gebleven. Dr.Oetker en Action zijn bijvoorbeeld waardevolle partners waar we in het afgelopen jaar weer op konden rekenen. Daar zijn we ontzettend trots op en dankbaar voor. Een nieuw partnerschap hebben we met Heimstaden invulling gegeven met het home for a home project.

Een belangrijke groeifactor is onze focus op nalatenschappen gebleken, met een actieve benadering van potentiele erflaters. Daarnaast is er meer aandacht geweest voor nieuwe manieren van fondsenwerven. Donatiemogelijkheden als Tikkie en QR codes zijn toegevoegd aan ons fondsenwervende palet en is er in 2021 gestart met een speciaal programma gericht op het verkrijgen van leads.

Om effectief verder te bouwen aan een veerkrachtige, wendbare organisatie, is samen met Effectory een medewerkersonderzoek gestart. Een belangrijk instrument om vinger aan de pols te houden bij de collega’s, richtinggevend voor hoe we de organisatie verder willen ontwikkelen. De komende twee jaar zullen we dit onderzoek blijven doen.

Kindveiligheid

De veiligheid van kinderen en jongeren in onze zorg is onze allerhoogste prioriteit. Iets dat bovenaan staat in ons dagelijks handelen, zoals ook opgenomen in de Strategy 2030 van de federatie. SOS is een lerende organisatie en continue op zoek naar verbetering. Doen we de juiste dingen en doen we de juiste dingen goed, die vraag stellen we onszelf voortdurend. In 2021 werden de conclusies van Independent Child Safeguarding Review gepubliceerd, het door onze eigen federatie geïnitieerde, onafhankelijke onderzoek naar vroegere incidenten op het gebied van kindveiligheid en integriteit. De conclusies en aanbevelingen van dit onderzoek hebben we open en transparant met u gecommuniceerd. Geen gemakkelijke boodschap, want het gaat om incidenten die in het verleden niet goed zijn gedaan en om verbeteringen in ons huidige beleid die nodig zijn om ze in de toekomst te voorkomen. Maar ook een boodschap waar we niet voor wegduiken en waarover we het gesprek met u aan zijn gegaan. In mijn ogen toont dat ook de kracht van onze organisatie. We vertellen u graag over onze successen,  maar nemen u ook mee in het eerlijke verhaal als wij de zaken moeten verbeteren.

Met alle gedegen maatregelen en procedures die we in de afgelopen 15 jaar al hebben genomen, ziet de onderzoeksorganisatie Keeping Children Safe nog ruimte voor verbetering. Iets dat in de federatie -onder nieuw leiderschap van president Dereje Wordofa en CEO Ingrid Johanssen-  voortvarend en met de hoogste prioriteit is opgepakt in een Child Safeguarding Action Plan. Onder meer een wereldwijd ombudsysteem, nieuwe meldsystemen en extra ondersteuning en training voor landen met een hoog risicoprofiel zijn in gang gezet .Een onafhankelijke, speciale commissie ziet toe op alle ontwikkelingen op het gebied van kindveiligheid en integriteit.

Oekraïne

Op het moment van het schrijven van dit voorwoord is er een vreselijke oorlog gaande.  En alhoewel dit jaarverslag en daarmee ook dit voorwoord geheel in te teken van 2021 zou moeten staan, willen we toch ook graag stilstaan bij onze moedige collega’s in Oekraïne en de omliggende landen. SOS Kinderdorpen is al ruim twintig jaar actief in Oekraïne. Al voor de oorlog uitbrak hebben wij de meeste kinderen en hun verzorgers geëvacueerd naar veiliger gebied. In onze programma’s in de omringende landen als Polen, Roemenië en Tsjechië vinden kinderen uit Oekraïne nu een veilig onderkomen. In Oekraïne zelf leveren we noodhulp en blijven onze collega’s zich, met gevaar voor eigen leven, inzetten om zoveel mogelijk kinderen te redden. Want, zoals Serhii Lukashov, nationaal directeur SOS Kinderdorpen Oekraïne het zo treffend zegt: “In deze oorlog staan we aan de kant van de kinderen.” Laten we hopen dat er zo spoedig mogelijk een einde komt aan het geweld. Tot die tijd, en in de opbouwjaren daarna, zal SOS Kinderdorpen er alles aan doen om ook de kinderen uit Oekraïne een veilig thuis te bieden.  Dat is de kracht van SOS, dat is de kracht van familie.

In dit jaarverslag leest u hoe SOS Kinderdorpen hier invulling aangeeft. Impactvol en toekomstgericht. Dankzij uw steun en vertrouwen kunnen we kinderen begeleiden – van wieg tot werk – naar een mooie zelfstandige toekomst.

Arian Buurman, Algemeen Directeur SOS Kinderdorpen

Menno Antal, Voorzitter Raad van Toezicht SOS Kinderdorpen

Geef kinderen een sterke familie

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.