Statement SOS Kinderdorpen Kind en Veiligheid

In navolging van de berichten rondom seksueel misbruik bij verschillende ngo’s, wil SOS Kinderdorpen benadrukken dat elke vorm van misbruik ook voor ons niet aanvaardbaar is. Wij willen inzicht geven in hoe wij de veiligheid van kinderen zoveel mogelijk verzekeren en hoe wij handelen als die veiligheid toch wordt geschaad.

Als SOS Kinderdorpen hebben wij ruim 600.000 kinderen in onze programma’s, waarvan wij voor 84.500 kinderen de dagelijkse zorg dragen. Wij bieden een thuis aan kinderen met een moeilijke familie achtergrond en zijn ons zeer bewust van de veiligheidsrisico’s van deze kinderen. Juist door die moeilijke achtergrond, met vaak een verleden van trauma en geweld, zijn deze kinderen extra kwetsbaar voor misbruik.

Daarom investeerde SOS Kinderdorpen de laatste 10 jaar in beleid, systemen en een cultuur waarin misbruik tegen kinderen onwaarschijnlijk en onaanvaardbaar is. Ons beleid is er actief op gericht om eventuele misstanden te voorkomen, op te sporen en te bestrijden. Dat doen we met behulp van onze trainingsprogramma’s, het opvragen van Verklaringen Omtrent Gedrag, referentiechecks, onze Code of Conduct met gedragscodes en onze Child Protection Policy. Ook hebben we sinds 2008 een klokkenluidersbeleid, waarmee we actief stimuleren dat kinderen en betrokkenen veilig melding kunnen doen van eventuele onregelmatigheden; sinds 2017 ook via een klokkenluiderskanaal op onze internationale website.

In weerwil van ons beleid en onze inspanningen zijn er in 2016 wereldwijd helaas 21 incidenten geweest, verschillend van karakter en ernst, uiteenlopend van seksueel misbruik tot grensoverschrijdend gedrag binnen de SOS kinderdorpen. In al deze gevallen hebben we ons beleid en protocollen gevolgd: betrokken medewerkers, op één na die een waarschuwing heeft gekregen, zijn niet meer werkzaam voor SOS Kinderdorpen. In alle gevallen hebben wij de relevante lokale autoriteiten betrokken. De incidenten hebben geen betrekking op Nederlandse medewerkers of Nederlandse programma’s.

“Wij zijn diep bedroefd over deze incidenten. Wij zorgen voor bescherming van de meest kwetsbare kinderen en jongeren, het is onaanvaardbaar dat deze incidenten zich kunnen voordoen. We doen er dan ook alles aan om dit zover mogelijk uit te bannen, elk incident is er een teveel.”, aldus Margot Ende – van den Broek, algemeen directeur SOS Kinderdorpen Nederland.

In het geval van misstanden ontvangen alle direct en indirect betrokken kinderen en families de individuele psychologische en emotionele steun die zij nodig hebben. We hanteren een zerotoleranceaanpak: bij iedere verdenking van misbruik wordt de desbetreffende medewerker tijdens het gehele politie- en justitieonderzoek geschorst. En bij bewezen schuld volgt uiteraard direct ontslag.

We werken continu aan de verbetering van onze procedures en systemen. De ontwikkelingen in de afgelopen weken hebben ons duidelijk gemaakt dat we zullen moeten investeren in een systeem dat realtime het aantal incidenten wereldwijd en geaggregeerd registreert, zodat we beter en sneller onze achterban kunnen informeren. Ook gaan we onze Code of Conduct nog eens tegen het licht houden. Samen met collega-organisaties, zowel internationaal als in Nederland, nemen wij deel aan sector-brede inspanningen om steeds betere gemeenschappelijke normen en systemen te ontwikkelen voor child safeguarding en de manier waarop hierover wordt gerapporteerd.

Over SOS Kinderdorpen

SOS Kinderdorpen is een kinderontwikkelingsorganisatie die al 68 jaar hulp biedt aan kinderen en families in 135 landen en gebieden. De organisatie werkt vanuit de visie dat elk kind een liefdevolle en veilige familie nodig heeft. Momenteel geven we wereldwijd ruim 600.000 kinderen een solide basis om zich optimaal te ontwikkelen tot kansrijke en zelfstandige volwassenen. Dit gebeurt het liefst binnen de eigen familie, maar als dat niet meer kan dan in een SOS familie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Lenneke Damen, communicatiemedewerker SOS Kinderdorpen 06 25 18 43 77 / 020 – 5121662 / lenneke@soskinderdorpen.nl

Meer nieuws lezen? Bekijk ons nieuwsoverzicht.

Geef kinderen een sterke familie

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.