SOS International start schorsingsprocedure tegen lidorganisatie in Rusland

SOS Children’s Villages International (SOS CVI) – de federatie waar SOS Kinderdorpen Nederland lid van is is een schorsingsprocedure gestart tegen SOS Kinderdorpen Rusland. Alle internationale financiering aan SOS Kinderdorpen Rusland is met onmiddellijke ingang bevroren.

SOS Children’s Villages International is zeer bezorgd over de berichten dat kinderen onder dwang van Oekraïne naar Rusland worden overgebracht, wat een schending van het internationaal humanitair recht en een oorlogsmisdaad is. Wij keuren iedere vorm van illegale adoptie van kinderen af. Daarmee ook gedwongen scheidingen tussen kind en familie. De suggestie dat SOS Kinderdorpen op welke manier dan ook betrokken is geweest bij gedwongen verplaatsingen van kinderen uit Oekraïne, weerleggen wij nadrukkelijk. Er zijn geen aanwijzingen dat SOS Kinderdorpen Rusland betrokken was bij de vermeende gedwongen verwijdering van kinderen uit Oekraïne.

Eerder maakte SOS Children’s Villages International bekend op de hoogte te zijn dat dertien kinderen uit Oekraïne momenteel worden opgevangen in twee programmalocaties in Rusland. De dertien kinderen uit Oekraïne zijn door de plaatselijke autoriteiten bij pleeggezinnen geplaatst. Deze pleegouders zijn door de Russische autoriteiten geworven en in dienst genomen. SOS Kinderdorpen Rusland biedt onderdak aan de pleeggezinnen en verleent psychosociale steun aan de kinderen en hun pleeggezinnen.

Samenwerking met lokale autoriteiten maakt deel uit van ons werk in elk land waar wij kinderen en gezinnen ondersteunen.  SOS Children’s Villages International maakt zich echter ernstige zorgen over de samenwerking van SOS Kinderdorpen Rusland met het systeem van de staatsopvang, terwijl diezelfde staat wordt beschuldigd van massale schending van de rechten van kinderen.  

Bovendien is uit recente mediaberichten gebleken dat de programma’s van SOS Kinderdorpen Rusland voor politieke doeleinden zijn gebruikt. SOS Children’s Villages International heeft pas via de media kennis genomen van deze activiteiten. Deze activiteiten zijn in strijd met artikel 2 van de statuten van SOS Children’s Villages International, waarin staat dat “de Federatie een niet-gouvernementele, niet-politieke en niet-confessionele organisatie is”. 

Ook hebben wij bericht gekregen dat SOS Kinderdorpen Rusland overheidsfinanciering heeft gekregen om nog meer kinderen en gezinnen uit Oekraïne, die zich momenteel in Rusland bevinden, te ondersteunen, en is ons ter ore gekomen dat de bestuursvoorzitter van SOS Kinderdorpen Rusland hoofdredacteur is van een tijdschrift voor kinderen dat voor politieke propaganda wordt gebruikt.   

Het gebruik van de programma’s van SOS Kinderdorpen voor politieke doeleinden bedreigt de integriteit van ons werk en ons vermogen om de humanitaire beginselen van neutraliteit, onpartijdigheid en onafhankelijkheid te handhaven.  SOS Children’s Villages International is tegen het gebruik van kinderen voor politieke doeleinden. Wij hebben de beschuldigingen in recente mediaberichten over het gebruik van kinderen voor propaganda onderzocht en kunnen de echtheid ervan bevestigen.  

SOS Children’s Villages International heeft de afgelopen maanden gewerkt aan het verkrijgen van feiten over de acties van SOS Kinderdorpen Rusland, al vóór de recente berichten in de media. Te midden van de aanhoudende oorlog is het uiterst moeilijk om de feiten te verifiëren en blijven te veel vragen onbeantwoord. 

In een extra vergadering van de Internationale Senaat, het hoogste orgaan binnen SOS Children’s Villages International (SOS CVI), is daarom besloten een schorsingsprocedure te starten tegen SOS Kinderdorpen Rusland en alle internationale financiering te bevriezen.

SOS Kinderdorpen Rusland is grotendeels financieel onafhankelijk en internationale transfers vormen slechts 6% van hun totale inkomsten. Wij verwachten dat SOS Kinderdorpen Rusland in staat zal zijn hun programma’s voort te zetten en de 600 kinderen te steunen die sinds het begin van de oorlog onder hun directe hoede staan.  

SOS Kinderdorpen staat wereldwijd voor het recht van kinderen op bescherming. Wij zetten ons in het bijzonder in voor kinderen die het risico lopen alleen op te groeien. Het is onze plicht om kinderen te beschermen en hun rechten te verdedigen – altijd en overal.  

Meer nieuws lezen? Bekijk ons nieuwsoverzicht.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.