Safe places, thriving children

SOS Kinderdorpen traint Europese jeugdhulp professionals in traumaproblematiek

In zes Europese landen rolt SOS Kinderdorpen het project “Safe Places, Thriving Children” uit. Het project is gericht op het trainen van jeugdhulp professionals in de omgang met kinderen en jongeren met traumaproblematiek. Daarnaast heeft het als doel de traumasensitiviteit te verhogen. Hier blijkt nog een wereld te winnen. Onderzoek toont aan dat 57% van de jeugdhulp professionals in de deelnemende landen aangeeft onvoldoende kennis te hebben om adequaat om te gaan met kinderen met traumaproblematiek. Dat terwijl blijkt dat 3 op de 4 kinderen, die verblijven in een jeugdhulpinstelling of in een andere vorm van opvang, te kampen heeft met één of meerdere trauma’s uit hun verleden en daar problemen mee hebben.

SOS Kinderdorpen world mental health day infographic

Het nieuwe project “Safe Places, Thriving Children” richt zich in België, Bulgarije, Kroatië, Griekenland, Hongarije en Servië op professionals die werken met kinderen en jongeren die, al dan niet tijdelijk, leven zonder ouderlijke zorg. Wij streven ernaar de kwaliteit van de zorg voor deze doelgroep op een bredere schaal te verbeteren. Om dit te bereiken, zijn professionals uit verschillende sectoren betrokken. Zo kan begrip tussen de verschillende diensten tot stand worden gebracht. 

Traumasensitiviteit verhogen

Met het e-learning programma worden ongeveer 1.000 jeugdhulpprofessionals uit de sociale-, educatieve-, gezondheids- en justitiesector getraind om hun traumasensitiviteit te verhogen. Daarnaast leren ze beter te begrijpen hoe negatieve ervaringen uit de kindertijd impact hebben op de ontwikkeling en het gedrag van kinderen en jongeren. Als het mogelijk is binnen de corona-gerelateerde maatregelen, krijgen 500 professionals die werkzaam zijn in opvanginstellingen face-to-face trainingen om hen praktische handvatten aan te reiken in hun werk en omgang met kinderen en jongeren die trauma’s met zich meedragen.

Aan de relevante overheidsdiensten in de zes Europese landen doen we ook aanbevelingen om op nationaal niveau beleid en richtlijnen te ontwikkelen, die tegemoet komen aan de behoeftes van de doelgroep. De eventuele goedkeuring van deze beleidsaanbevelingen kan van invloed zijn op het welzijn van 40.000 kinderen die jeugdhulp ontvangen.

Meer nieuws lezen? Bekijk ons nieuwsoverzicht.

Geef kinderen een sterke familie

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.