Nationale broer- en zus dag

Op 30 september is het Nationale Broer- en Zusdag. Een mooi moment om aandacht te vragen voor het belang van het bij elkaar houden van broers en zussen in het geval van uithuisplaatsing. SOS Kinderdorpen vindt dat broers en zussen altijd samen geplaatst zouden moeten worden, tenzij het niet in het belang is van (één van) de kinderen.

Nalatenschap

Defence for Children en SOS Kinderdorpen werken daarom samen om ervoor te zorgen dat, tenzij er zwaarwegende contra-indicaties zijn, het principiële recht van gezamenlijke opvang van broers en zussen in de Nederlandse Jeugdwet verankerd wordt.

De relatie tussen broers en zussen is vaak de langstdurende in een gezin. Samen opgroeien, geeft houvast. Je hebt iemand dichtbij die jouw wereld begrijpt. Zeker in gezinnen waar problemen zijn, kunnen broers en zussen veel aan elkaar hebben. Om die band in stand te houden is het belangrijk dat ze onder één dak wonen, ook als dat niet bij hun eigen ouders is. Dit principe vormt de basis van het werk van SOS Kinderdorpen omdat we vinden dat elk kind recht heeft op een veilige, liefdevolle omgeving.

Wat doet SOS Kinderdorpen in Nederland?

Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat kinderen met een onveilige start in het leven het risico lopen op een ontwikkelingsachterstand. SOS Kinderdorpen zet zich in om deze kwetsbare groep toekomstkansen te bieden. In Nederland heeft de organisatie het initiatief genomen voor het gezamenlijk opvangen van broertjes en zusjes na een uithuisplaatsing. In kleinschalige Simba Familiehuizen wonen kinderen tijdelijk bij professionele gezinshuisouders. Hun ouders krijgen in die periode intensieve begeleiding om de thuissituatie te herstellen zodat de kinderen uiteindelijk terug kunnen naar huis. Want dat is het doel: kinderen herenigen met hun ouders. Daarbij vragen we ook hulp van mensen uit de omgeving van het gezin; familieleden, buren, leerkrachten van school, vrienden. Op die manier weet het gezin zich op de lange termijn gesteund.

Het pilotproject Simba Familiehuizen duurt vier jaar (2018-2022) en is mogelijk dankzij financiële steun van de Nationale Postcode Loterij. Samen met partnerorganisaties in de jeugdzorg richt SOS Kinderdorpen in deze periode vijf Simba Familiehuizen op voor de opvang van ongeveer 25 kinderen. Uit de evaluatie van de pilot moet blijken of deze vorm van opvang eraan bijdraagt dat meer broertjes en zusjes na een uithuisplaatsing samen kunnen blijven en meer kinderen kunnen terugkeren naar hun ouders.

Internationale ervaring

Wereldwijd is SOS Kinderdorpen al 70 jaar actief, tegenwoordig in 136 landen en gebieden. Die ervaring heeft een schat aan kennis opgeleverd over hoe je getraumatiseerde kinderen vanuit hun eigen talenten en veerkracht weer perspectief geeft. In meer dan 500 kinderdorpen vangen we kinderen op die geen veilig thuis hebben, bijvoorbeeld omdat hun ouders zijn overleden of niet voor hen kunnen zorgen. In de dorpen wonen broertjes en zusjes bij elkaar. We bieden ook preventieve ondersteuning aan kwetsbare families om te voorkomen dat deze uiteenvallen. Hierdoor wordt het bijvoorbeeld mogelijk dat kinderen naar school gaan zodat zij als volwassen voor zichzelf en hun familie kunnen zorgen.

In Europa heeft SOS Kinderdorpen ook ervaring met familiegerichte opvang. Bijvoorbeeld in België, waar al een Simbahuis operationeel is. In Frankrijk ligt bij wet vast dat kinderen uit één gezin bij elkaar blijven na een uithuisplaatsing, tenzij dat niet in hun belang is. In dat land vangt SOS Kinderdorpen in 17 dorpen zo’n 1.000 kinderen op – broertjes en zusjes bij elkaar.

SOS Kinderdorpen heeft mede bijgedragen aan de ‘Richtlijn voor alternatieve zorg voor kinderen’ van de Verenigde Naties. Deze richtlijn hanteren we als leidraad in ons dagelijks werk: we luisteren naar kinderen en zorgen dat ze kunnen meedenken over beslissingen die over hun toekomst gaan.


Meer nieuws lezen? Bekijk ons nieuwsoverzicht.

Geef kinderen een sterke familie

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.