Geef Goede Doelen Ruimte

Verweer goede doelen tegen voorstel wijziging telecommunicatiewet


Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) heeft in de eerste week van juli haar wetsvoorstel gepubliceerd aangaande een wijziging van de Telecommunicatiewet. Dit voorstel begeleidde ze met een campagnefilmpje waarin zij belooft te regelen dat consumenten “tijdens etenstijd niet meer gestoord worden door vervelende verkooptelefoontjes”. Vijf Kamerfracties hadden kritische vragen gesteld en suggesties gedaan om in haar wetsvoorstel rekening te houden met de bijzondere positie van goede doelen. De reactie van Keizer is glashelder: ‘Nee’. Wij vinden deze reactie ronduit teleurstellend en zijn van mening dat de staatssecretaris voorbij gaat aan de maatschappelijke rol van goede doelen en de wijze waarop goede doelen steun en hulp vragen voor het werk dat zij doen.

Bijzondere positie goede doelen
Als SOS Kinderdorpen scharen wij ons achter de positie van Margreet Plug, directeur Goede Doelen Nederland. Zij zegt: ‘Goede doelen moeten het publiek kunnen vragen om hulp en steun. Dat doen zij niet voor zichzelf, maar omdat er een ramp is, een ziekte moet worden bestreden of vanwege andere maatschappelijke vraagstukken. Hierin verschillen zij fundamenteel van commerciële partijen. Het kan niet zo zijn dat een staatssecretaris goede doelen over één kam scheert met commerciële partijen’. Net als Goede Doelen Nederland vinden wij dat goede doelen een uitzonderingspositie moeten krijgen.

Klein aandeel én gerichte benadering
Met deze geplande wet maakt Mona Keijzer het voor goede doelen vrijwel onmogelijk om, zonder toestemming vooraf, mensen telefonisch te benaderen. En dat terwijl goede doelen in de regel alleen mensen bellen die al aangegeven hebben te sympathiseren met het betreffende maatschappelijke doel. Een gerichte benadering dus. Dit blijkt ook uit het gegeven dat van de 80 miljoen jaarlijkse telefoontjes 6% van goede doelen komt. In die zin hebben goede doelen maar een klein aandeel in de telefoontjes.
Als bellen met sympathisanten straks niet meer mag is er zo’n 100 miljoen minder beschikbaar voor het werk van goede doelen. Het gaat om werk om maatschappelijke uitdagingen op te pakken die markt of overheid niet weten op te lossen.

Kind aan het bellen - Contact SOS Kinderdorpen

Meer nieuws lezen? Bekijk ons nieuwsoverzicht.

Geef kinderen een sterke familie

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.