Aandacht voor kinderen in de coronapandemie

Beleidsbrief met Joining Forces

Bijna een jaar na het uitbreken van de coronapandemie ervaren kinderen hier nog steeds negatieve gevolgen van. Dit wordt niet altijd (genoeg) gezien en hier wordt niet altijd (genoeg) aan gedaan. Daarom vragen wij met Joining Forces, een alliantie met vijf andere kinderontwikkelingsorganisaties, aandacht voor deze gevolgen met een beleidsbrief getiteld “Het recht van kinderen om gehoord te worden: wij praten, luisteren jullie?”.

Deze brief gaat in op de uitdagingen waarmee kinderen worden geconfronteerd door de coronapandemie en verwante maatregelen. Het benadrukt vooral de factoren die een zinvolle participatie van kinderen in de weg staan. Ook beschrijft het de belangrijkste ideeën van kinderen en jongeren over hoe hun participatie kan leiden tot zinvolle resultaten. Deze deelden ze met ons op de Dag van het Kind in november 2020. Ze gaven aan tijdens de coronapandemie onder andere last te hebben van een gebrek aan onderwijs, activiteiten en internet om toch mee te kunnen doen.

Kinderen mogen en kunnen meepraten

Het is de vijfde brief in een serie brieven die de Joining Forces Alliance schrijft om aandacht te vragen voor kinderrechten. Dit doen we omdat kinderen het recht hebben om mee te beslissen over hun leven. Zij begrijpen de problemen die effect op hun hebben en kunnen hier vaak innovatieve oplossingen op bedenken. Daarom moeten zij mee kunnen praten en beslissen over problemen die effect op hen hebben. Dit gebeurt vaak niet omdat kinderen zich niet bewust zijn van onderwerpen, de middelen niet hebben om mee te praten en volwassenen en overheden hen hierin niet steunen.

Kinderen over hun recht om mee te praten in coronatijd

Joining Forces Alliance

De Joining Forces Alliance is een samenwerkingsverband van zes van de grootste internationale kinderrechtenorganisaties, waaronder SOS Kinderdorpen. Gezamenlijk maken de organisaties zich wereldwijd hard voor kinderen onder de 18 jaar en zetten ze zich in om er op toe te zien dat hun rechten worden nageleefd. Daarbij spannen ze zich concreet in om kinderen een stem te geven en hen te ondersteunen gebruik te maken van hun recht zich vrijelijk uit te spreken.

Meer nieuws lezen? Bekijk ons nieuwsoverzicht.

Geef kinderen een sterke familie

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.