Een wereldwijd ombudssysteem

Een belangrijk onderdeel om kindveiligheid in onze programma’s te waarborgen, zijn ombudspersonen. Een ombudspersoon is een onafhankelijke partij die kinderen en jongeren in de zorg van SOS Children’s Villages International (SOS CVI) ondersteunen en begeleiden in verschillende kwesties. Hier lees je meer over waarom SOS CVI een wereldwijd ombudssysteem opzet, wat dit voor kinderen en jongeren kan betekenen en waarom het zo uniek is. 

Achtergrondinformatie 
Na onafhankelijk onderzoek in opdracht van SOS CVI naar misstanden uit het verleden, is er vanuit de federatie een actieplan op kindveiligheid opgesteld. Eén van de acties uit het actieplan was het uitrollen van een wereldwijd ombudssysteem. Een ombudssysteem om wereldwijd de rechten van kinderen, jongeren en andere betrokkenen te behartigen en om ons kindveiligheidsbeleid te versterken. 

Wie zijn onderdeel van het SOS ombudssysteem? 
Veel landen waar SOS CVI actief is, werken met een ombudspersoon die steun verleent aan betrokkenen, fungeert als onpartijdige klachtbehandelaar en gevraagd en ongevraagd onderzoek doet naar mogelijke incidenten. 

In april 2023 is een ombudsraad opgericht, bestaande uit vijf leden. De voorzitter van deze raad is Cornelia Zelter: een internationaal advocaat, manager, bemiddelaar en ombudspersoon bij de Verenigde Naties. Ze heeft al meer dan 30 jaar ervaring in deze functies. 

Het ombudssysteem van SOS CVI staat onder leiding van één wereldwijd ombudspersoon. Deze persoon wordt benoemd, gemonitord, geadviseerd en geëvalueerd door de ombudsraad. De ombudsraad verwacht in juli 2023 hier de meeste geschikte persoon voor te hebben geselecteerd. 

Wat betekent het wereldwijde ombudssyteem voor kinderen en jongeren? 
Het ombudssysteem is er voor alle kinderen, jongeren en betrokkenen in SOS programma’s wereldwijd. Zowel voor misstanden in het heden als uit het verleden. De personen in het ombudssysteem zijn aangewezen als onafhankelijke, informele en onpartijdige specialisten. Onder leiding van de wereldwijde ombudspersoon werken zij onafhankelijk van SOS CVI samen om kindveiligheid binnen de gehele organisatie te waarborgen. 

Meer informatie over de ombudspersonen vind je hier.  

Geef kinderen een sterke familie

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.