Vragen over donateurs werven op straat

meisje op kinderfiets SOS kinderdorpen

Hier vind je antwoorden op veelgestelde vragen over donateurs werven op straat en aan de deur.

Waarom werven jullie op straat en aan de deur?

Dankzij donateurs kunnen we families versterken, zodat kinderen de kans krijgen om op te groeien in een liefdevolle en sterke familie. En wanneer kinderen er alleen voor staan dan zorgen we voor een liefdevol, veilig thuis in een SOS familie. Want familie is de sleutel tot een mooie toekomst. Om zo veel mogelijk kinderen en families te helpen, zetten we teams in die mensen op straat en aan de deur thuis enthousiast maken over ons werk.

In welke plaatsen gaan jullie teams de wijken in?

Op deze pagina kun je aan de hand van jouw postcode zien of we deze week jouw buurt hebben gereserveerd om te werven. Niet in alle gemeenten/buurten die we gereserveerd hebben gaan we daadwerkelijk op pad. Lees ook de antwoorden op de volgende vragen als je meer wilt weten over onze werkwijze.

Hoe gaat het werven op straat in z’n werk?

De teams lopen met 2 tot 4 medewerkers in een wijk en bellen bij mensen aan. Ze vertellen over ons werk en vragen of mensen donateur willen worden. De nadruk ligt op een positief contactmoment: we willen iedereen die we spreken een goed gevoel geven over SOS Kinderdorpen. De teams worden hier professioneel op getraind. Ze krijgen informatiemateriaal mee over onze organisatie en hebben officiële inschrijfformulieren op een iPad bij zich waarmee mensen zich kunnen aanmelden als donateur. (In coronatijd doen we dit uiteraard contactloos) Onze medewerkers vragen nooit om geld, maar om het invullen van een machtiging. Deze inschrijvingen worden door onze eigen collega’s op kantoor verwerkt. Binnen enkele weken ontvangen nieuwe donateurs een bevestiging van hun aanmelding.

Waaraan herken ik jullie teams?

De medewerkers van de straatwervingsteams zijn herkenbaar aan kleding met het logo van SOS Kinderdorpen. Verder hebben ze een identiteitskaart bij zich en officiële inschrijfformulieren op een iPad, waarop mensen zich kunnen aanmelden als donateur.

Houden jullie toezicht op hoe de medewerkers mensen benaderen?

Ja, een gespecialiseerde organisatie controleert de manier van werken van de teams. Medewerkers krijgen duidelijke instructies en intensieve begeleiding. Op die manier bewaken we de kwaliteit van de gesprekken die ze met (mogelijke) donateurs voeren. We doen er alles aan om te voorkomen dat mensen onjuiste informatie krijgen of het contact als negatief ervaren. Mocht dat onverhoopt toch gebeuren, dan nemen wij een klacht daarover zeer serieus. Wij kunnen vrijwel altijd meteen achterhalen om welke medewerker het ging en bespreken met hem of haar het incident om herhaling te voorkomen.

Wat als mensen zich ten onrechte voordoen als medewerker van SOS Kinderdorpen?

Als je vermoedt dat iemand je onterecht uit onze naam benadert, raden we je aan naar zijn of haar legitimatie te vragen. Mocht een medewerker naar jouw idee onjuist te werk gaan, dan vragen we je dit te melden via 020-303 2500, zodat wij de medewerker kunnen traceren en gepaste maatregelen kunnen nemen. Uiteraard hoef je geen mensen binnen te laten en geen geld te geven.

Werken deze teams vrijwillig?

Uit ervaring weten we dat mensen die we speciaal trainen en begeleiden ons verhaal beter kunnen vertellen en beter omgaan met mensen dan medewerkers die dit werk als vrijwilliger doen. Ook om goed toezicht te kunnen houden op het werven van donateurs willen we kunnen vertrouwen op een professionele organisatie. Dat betekent dat we kosten moeten maken voor training en begeleiding van teams. 

Wordt mijn bijdrage gebruikt voor de betaling van de teams?

De totale bijdragen die we ontvangen via teams die donateurs werven verhouden zich op een verantwoorde manier tot de kosten die we maken voor de inzet van deze medewerkers. Het budget dat wij beschikbaar stellen voor de werving van donateurs voldoet aan de CBF-criteria. Volgens het CBF mag een goed doel voor het werven van 1 euro maximaal 25 eurocent aan werving en overhead besteden. In 2020 bedroeg ons kostenpercentage 17%.

Aangezien donateurs gemiddeld 6 jaar bij ons blijven en we de kosten voor het werven op straat over deze langere periode kunnen verrekenen, zijn de kosten relatief laag. Bovendien kunnen we met de bijdragen van structurele donateurs projecten duurzaam financieren. Dat biedt de kinderen die we helpen zekerheid.

Als ik een klacht heb over een van deze medewerkers, waar kan ik dan terecht?

Mocht je opmerkingen of vragen hebben of mensen aan je deur treffen die zich ten onrechte voordoen als medewerker van SOS Kinderdorpen, neem dan alsjeblieft contact op met ons serviceteam via 020-303 2500.

Hoe komt het dat SOS Kinderdorpen aan de deur komt om te vragen of ik wederom donateur wil worden?

SOS Kinderdorpen is bezig met een pilot waarin er een reactivatievraag wordt gesteld aan oud-donateurs. Wij hebben deze gegevens vanuit voorgaande donaties en komen langs de deur vragen of je weer donateur wil worden. Hiertoe ben je uiteraard niet verplicht.

Je kunt deze wervers herkennen aan de badges met het SOS Kinderdorpen logo om hun hals, tevens als het zichtbaar dragen van een identiteitsbewijs.

Op welke tijden kunnen de straatwervingsteams aanbellen?

De teams die voor ons langs de deuren gaan mogen van maandag t/m vrijdag aanbellen tot 21:00 uur. In het weekend mag dit tot 20:00 uur.

Je kunt deze wervers herkennen aan de badges met het SOS Kinderdorpen logo om hun hals, tevens als het zichtbaar dragen van een identiteitsbewijs.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.