Simba Familiezorg

Ieder kind heeft het recht om op te groeien in een liefdevolle, veilige omgeving, ook in Nederland. Met het programma Simba Familiezorg richten we ons op gezinnen waarvan de kinderen (tijdelijk) niet veilig thuis kunnen wonen. Door de ouders intensief te ondersteunen en het netwerk van het gezin te versterken dragen we bij aan herstel van familierelaties en duurzame hereniging van het gezin.

Ukraine_ERP Starobilsk_Katerina Ilievska129

Samen plaatsen

In alle programma’s van SOS Kinderdorpen vormen familieversterking en het samen plaatsen van broertjes en zusjes het uitgangspunt. In Nederland lukt het na een uithuisplaatsing nog te vaak niet om kinderen uit één gezin samen op te vangen. In samenwerking met jeugdhulporganisaties en andere partners doen wij er alles aan om te zorgen dat broertjes en zusjes bij elkaar kunnen blijven, tenzij dat niet in hun belang is. Onze zorg heeft als doel dat de kinderen op termijn veilig kunnen terugkeren naar huis.

Lees meer over het Simba Familiezorg-programma

Broertjes en zusje, Simba Familiehuizen, SOS Kinderdorpen

Familie-versterkende zorg

Simba Familiezorg ondersteunt gezinnen waarvan de kinderen (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen, maar waar er nog mogelijkheden zijn voor terugkeer. Terwijl de kinderen in een gezinshuis of pleeggezin verblijven, begeleiden we de ouders intensief bij het veranderen van de gezinsdynamiek. Met als doel dat zij de zorg uiteindelijk weer overnemen. We kijken ook samen met de ouders en kinderen welke mensen om hen heen het gezin een steuntje in de rug willen geven. Verder bieden we nazorg bij de terugkeer van de kinderen.

Lees meer over onze familieversterkende zorg

Simba Familiehuizen, Nederland, SOS Kinderdorpen

Lobby

Defence for Children en SOS Kinderdorpen werken samen om ervoor te zorgen dat, tenzij er zwaarwegende contra-indicaties zijn, het principiële recht van gezamenlijke opvang van broertjes en zusjes in de Nederlandse Jeugdwet wordt verankerd. We maken ons ook hard voor implementatie van dit recht in de praktijk. Om dit doel te bereiken, voeren we een gezamenlijke lobby van september 2017 tot juli 2022.

Lees meer over de gezamenlijke lobby

Simba Familiehuizen, Nederland, SOS Kinderdorpen

Samenwerking tussen sterke partners

Dankzij financiële steun van onze partner de Nationale Postcode Loterij zijn wij in 2018 in Nederland gestart met Simba Familiezorg en de campagne met Defence for Children.

Lees meer op de website van Simba Familiezorg

Simba Familiehuizen, Nederland, SOS Kinderdorpen

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.