simba familiehuizen

Elk kind heeft recht om op te groeien in een liefdevolle en veilige omgeving. Ook in Nederland. Hoewel Nederland beschikt over een uitgebreide infrastructuur voor jeugdhulp, is er in eigen land nog een wereld te winnen voor kinderen zonder veilig thuis.

Ukraine_ERP Starobilsk_Katerina Ilievska129

Samen plaatsen

Onze internationale programma’s, waarmee we ook actief zijn in 30 Europese landen, laten zien dat het anders kan. In alle SOS programma’s is het samen plaatsen van broertjes en zusjes en het versterken van kwetsbare families een belangrijk uitgangspunt. Deze expertise zetten we in door kennis te delen met Nederlandse jeugdhulporganisaties en samen te werken aan ons initiatief Simba Familiehuizen.

Ga naar de website van Simba Familiehuizen en lees meer

Simba Familiehuizen, Nederland, SOS Kinderdorpen

De methodiek

De methodiek die aan de basis ligt van de Simba Familiehuizen is er op gericht om te voorkomen dat families definitief uit elkaar vallen. Twee belangrijke pijlers daarbij zijn:

  • We voorkomen langdurige zorg door intensieve ondersteuning aan het gezin en hun netwerk;
  • We houden broertjes en zusjes van 0-18 jaar bij elkaar wanneer zij tijdelijk wonen in een gezin met professionele gezinshuisouders: het Simba Familiehuis.

Lees meer over Simba Familiehuis

Simba Familiehuizen, Nederland, SOS Kinderdorpen

Lobby

Defence for Children en SOS Kinderdorpen werken samen om ervoor te zorgen dat, tenzij er zwaarwegende contra- indicaties zijn, het principiële recht van gezamenlijke opvang van broertjes en zusjes in de Nederlandse Jeugdwet verankerd wordt. We maken ons ook hard voor implementatie van dit recht in de praktijk. Om dit doel te bereiken, voeren we een gezamenlijke lobby van september 2017 tot en met juni 2022.

Simba Familiehuizen, Nederland, SOS Kinderdorpen

Samenwerking tussen sterke partners

Dankzij financiële steun van onze partner de Nationale Postcode Loterij zijn wij in 2018 in Nederland gestart met Simba Familiehuizen en de campagne met Defence for Children. Lees hier meer over op de website Simba Familiehuizen.

Meer info over Simba Familiehuizen
Simba Familiehuizen, Nederland, SOS Kinderdorpen

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.