Skip to main content

RESULTATEN

Het werk van SOS Kinderdorpen is gericht op lange termijn impact: we investeren in de ontwikkeling van kinderen. In 2019 bestaat onze organisatie 70 jaar. Sinds de oprichting in 1949 hebben we er, mede dankzij jouw steun, voor gezorgd dat vier miljoen kinderen en jongeren opgroeiden in een veilige en liefdevolle familie. We hebben direct een positieve wending aan hun leven kunnen gegeven. Indirect hebben we zo 13 miljoen mensen bereikt. Want de kinderen en jongeren van toen zijn de ouders van nu.

tpa-picture-55513 - Ms Mariantonietta Peru_familiezorg_1.jpg

Uit onderzoek is gebleken dat:

  • 90% van de kinderen en jongeren die aan een SOS zorgprogramma heeft deelgenomen, heeft sterke familiebanden en is in staat om goed voor hun eigen kinderen te zorgen;
  • meer dan 80% van de voormalig deelnemers een middelbare school of beroepsopleiding heeft voltooid en beschikt over de vaardigheden om een fatsoenlijke baan te krijgen of een vervolgstudie te volgen;
  • 60% van de voormalig deelnemers een fatsoenlijk inkomen verdient, waardoor hij of zij een zelfredzaam bestaan kan leiden;
  • 90% van de voormalig deelnemers in staat is om bijna volledig te voorzien in hun basisbehoeften (huisvesting, voedselzekerheid en gezondheidszorg);
  • 80% van de voormalig deelnemers aangeeft gelukkig te zijn en veilig en positief in het leven te staan. 
     

familiezorg-illustratie-sos-kinderdorpen.png

Familiezorg aan 570.100 kinderen, jongeren en hun familieleden.

onderwijs-illustratie-sos-kinderdorpen.png

Goed onderwijs voor 265.700 kinderen, jongeren en volwassenen 

559 kinderdorpen waar 45.500 kinderen veilig opgroeien.

713 jongerenprogramma's waar we 24.400 jongeren ondersteunen in jongerenhuizen en met jeugdwerkgelegenheidsprogramma's

41 SOS transithuizen en pleegzorgprogramma's waar 3.900 kinderen veilig opgroeien

575 familieversterkende programma's waarmee we 496.300 kinderen, jongeren en hun ouders uit 91.800 families ondersteunen.

452 onderwijsprogramma's voor

  • 23.400 kleuters (kleuterscholen)
  • 98.000 kinderen (basis- en middelbare scholen)
  • 18.300 jongeren en volwassen (beroepsopleidingen)

166 sociale centra voor 126.000 kinderen, jongeren en volwassenen

medisch-illustratie-sos-kinderdorpen.png

Medische hulp voor iedereen toegankelijk uit de SOS Kinderdorpen en de omliggende gemeenschappen.

noodhulp-illustratie-sos-kinderdorpen.png

In crisissituaties kunnen wij noodhulp bieden uit onze bestaande faciliteiten en programma's.

59 SOS medisch centra waar 776.200 consulten en behandelingen zijn gegeven

36 noodhulpprogramma’s waarmee wij 1.408.000 interventies hebben verleend aan mensen in nood.

Kinderen aan het woord

Zij groeiden op in een SOS familie

“Thuis komen en je welkom voelen. Door een kus of een knuffel. Dat zijn de herinneringen die je je hele leven lang bij blijven.” Dat zegt Alessandra, één van de voormalig SOS kinderen die nu op eigen benen staat. In de afgelopen 65 jaar hebben wij al tienduizenden kinderen een liefdevol thuis gegeven. Ons werk is gericht op lange termijn impact: we investeren in de ontwikkeling van kinderen.

Lees hier hun persoonlijke verhaal