Skip to main content

Wat doet SOS Kinderdorpen?

00-cover-lf_maputo__0431 1-Michela-Morosini_800x400_0.jpg

Familiezorg

Een veilig thuis binnen een liefdevolle familie: elk kind heeft er recht op. Het is de essentie van ons werk. Per kind en situatie kijken we naar de beste oplossing op het gebied van preventieve en familiegerichte zorg. Contact dan wel hereniging met de biologische familie blijft het doel, mits de familie er nog is en dit in het belang van het kind is.

Lees meer

Onderwijs en werk

Onderwijs opent de deur naar de toekomst: scholing kan de vicieuze cirkel van uitsluiting, armoede, kinderarbeid, huiselijk geweld en het uiteenvallen van families doorbreken. SOS Kinderdorpen onderstreept het recht op onderwijs voor elk kind door het toegankelijk maken van onderwijs, vanzelfsprekend ook voor kinderen uit kwetsbare families. 

Lees meer

 

Noodhulp

In tijden van oorlog, conflicten en natuurrampen zijn kinderen het meest kwetsbaar en hebben zij de bescherming en zorg van een familie het hardst nodig. Met onze infrastructuur, samenwerking met lokale partners en jarenlange ervaring kunnen wij op effectieve wijze noodhulpprogramma’s opzetten om snel en efficiënt hulp te bieden aan kinderen en families.

Lees meer

Resultaten

Impact op het leven van kinderen heeft ons werk meestal op de lange termijn. Bekijk de resultaten in cijfers, maar lees vooral de persoonlijke verhalen van SOS kinderen en families uit onze programma's.

Bekijk resultaten

Mia en Efie