Sprinkhanenplaag aangepakt

SOS Kinderdorpen leidt noodhulpprogramma van de Dutch Relief Alliance

Verschillende landen in de Hoorn van Afrika worden al meer dan een jaar geteisterd door een ongekende sprinkhanenplaag. De sprinkhanen vreten tienduizenden hectaren akkerland kaal en brengen zo de voedselzekerheid van honderdduizenden mensen in gevaar. SOS Kinderdorpen leidt namens de Dutch Relief Alliance (DRA) een noodhulpprogramma in Ethiopië en Somalië om humanitaire hulp te bieden aan getroffenen van de insectenplaag.

Duurzame landbouwtechnieken

“Het effect van de sprinkhanenplaag is verwoestend”, vertelt projectcoördinator Ahmed Saed. “Veel families zijn afhankelijk van de akkerbouw en moeten vechten voor hun leven. Deze meest kwetsbare families bieden we de nodige ondersteuning om te voorkomen dat zij zonder voedsel komen te zitten.” Het noodprogramma opereert in verschillende regio’s en richt zich allereerst op de bestrijding van de sprinkhanen en het versterken van voedselzekerheid.

DRA, Sprinkhanenplaag, Somalië, SOS Kinderdorpen
Mannen graven geulen ter bestrijding van de sprinkhanen

Met het programma wil het samenwerkingsverband ook voorkomen dat boeren in de toekomst opnieuw worden getroffen door sprinkhanenplagen. Ahmed: “Het is ontzettend belangrijk dat we boeren helpen zich te wapenen voor de volgende plaag. Dit doen we door hen tijdelijk te voorzien van machinale landbouwwerktuigen en door hen goed te trainen om hun land te bewerken en beschermen. Zo leren we de boeren geulen te graven waarin de sprinkhaneneitjes begraven kunnen worden, zodat deze niet uitkomen.”

Drinkwater en hygiëne

In de getroffen gebieden verbeteren we verder de toegang tot schoon drinkwater, geven we voorlichting over hygiëne en delen we hygiënekits uit. Extra kwetsbare groepen krijgen daarbij financiële ondersteuning. In totaal worden zo 215.000 getroffenen geholpen. Dat doen we in nauwe samenwerking met lokale organisaties en overheden. 

Videoverslag sprinkhanencrisis

Samen sterk in de DRA

De DRA is een samenwerkingsverband van Nederlandse goede doelen in partnerschap met het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Het is opgezet om snel en effectief in actie te komen als ergens ter wereld humanitaire hulp nodig is. Voor het programma in Ethiopië en Somalië stelde het Ministerie van Buitenlandse Zaken vier miljoen euro beschikbaar. SOS Kinderdorpen werkt er samen met Cordaid, Dorcas, ICCO, Oxfam, Save the Children, Tearfund Nederland en ZOA.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.