Roemenië

SOS Kinderdorpen is sinds 1989, na de val van Ceaucescu, actief in Roemenië. Het was het moment dat de verschrikkelijke condities van de weeshuizen zichtbaar werden voor de wereld: kinderen groeiden op in erbarmelijke omstandigheden, ze waren ondervoed en werden slecht verzorgd. In 1993 werden de eerste twee kinderdorpen geopend en kregen verschillende weeshuiskinderen een liefdevol en veilig thuis in een SOS familie. Sindsdien is er een derde kinderdorp bijgekomen en steunen we families met familieversterkende programma’s.

Roemenië Familie versterkend programma- de familie van Maria

De problematiek in Roemenië

Hoewel de levensstandaard van vele Roemenen over de jaren is verbeterd, hebben veel ouders op het Roemeense platteland –bijvoorbeeld de regio Bacau waarin Hemeiusi ligt- moeite om het hoofd boven water te houden. Dat heeft vaak gevolgen voor de kinderen; ze groeien op in problematische sociale situaties waarbij ze te maken krijgen met kinderarbeid, (huiselijk) geweld, alcoholmisbruik, schooluitval, ziekte en verlating.

De bezuinigingen op publieke uitgaven in recente jaren hebben vele kinderen bovendien geraakt op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg, om die reden zijn we actief in het bieden van onderwijs, trainingen, begeleiding en gezondheidszorg.

Onze activiteiten in Hemeiusi, Roemenië

Landkaart Roemenië

Vanuit Nederland dragen we bij aan de volgende programma’s:

  • Het familieversterkend programma in zes gemeenschappen rond Hemeiusi. Waarbij de zorg voor kinderen op het gebied van hygiëne, gezondheid en het belang van onderwijs; opvang van kinderen in de dagopvang; het volgen van een opleiding, het vinden van een baan en het op orde brengen van de financiën; het overwinnen van verslavingen; en het terugbrengen van de harmonie binnen de (brede) familie centraal staan.
  • Kinderdorp Hemeiusi, waar in zeven familiehuizen SOS moeders kinderen die er alleen voor stonden of in een onveilige situatie opgroeiden een liefdevolle familie en veilig thuis geven. Meer over onze activiteiten in het kinderdorp.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.