Perspectief op terugkeer naar huis

“Denken vanuit de cliënt en het systeem, daar draait het om.” Aan het woord is Joost Donselaar, familiebegeleider bij Simba Familiezorg. In het reguliere hulpsysteem voor gezinnen vallen deze componenten om verschillende redenen geregeld tussen wal en schip, heeft hij gemerkt. “Een tekort aan middelen, uren, mensen en opvangplekken voor kinderen – in combinatie met een veel te hoge case load – maakt dat de kwaliteit van de hulp voor kinderen in het geding komt. En daarmee ook de kans op terugplaatsing. In onze methodiek staan het kind en het bieden van passende hulp centraal.”

Meer tijd om door te vragen

Simba Familiezorg Familiebegeleider Joost Donselaar
Joost Donselaar

Joost maakte mee dat een voogd anderhalf uur per week voor een casus had. “Dat betekent dat je 90 minuten hebt om alle betrokkenen te spreken, rapporten op te stellen en lijnen uit te zetten. Onmogelijk. Het gevolg is dat vaak vanuit diagnoses wordt gedacht en hulpverleners niet met maar over cliënten praten, met het gevaar dat te snel conclusies worden getrokken. Bij Simba Familiezorg hebben we die noodzakelijke uren wel, namelijk 12 uur per week per gezin. Dat geeft ons de ruimte om echt contact te hebben met alle partijen; de kinderen, ouders, opvanghuisouders, jeugdbeschermers en andere hulpverleners. Tijd om door te vragen, duidelijk te krijgen wat er speelt, een compleet beeld te vormen. En dat kan uiteindelijk het verschil maken tussen terugkeer naar de ouders of permanente uithuisplaatsing.”

Kinderen worden niet zomaar uithuisgeplaatst. Op het moment dat dat gebeurt, ligt er al een dossier waarin de jeugdbescherming meerdere situaties heeft opgetekend. Joost: “Het totaalbeeld is dan heel negatief, want alles wat fout ging staat zwart op wit. Voor ouders is dat confronterend om te lezen, maar het maakt ook dat die werkelijkheid soms een eigen leven gaat leiden. Daarom is het belangrijk dat je verder kijkt dan naar wat er op papier staat, want er gaan ook bijna altijd dingen goed. Je moet laten zien dat er kansen zijn, perspectief bieden dat kinderen naar huis kunnen terugkeren. Een voogd heeft dat nodig om de juiste vertaalslag te kunnen maken naar de te bieden hulp.”

Verbinding maken

“Bij Simba Familiezorg gaan we met de kinderen en vooral met de ouders aan de slag. Samen onderzoeken waar het gezin vastloopt en wat de hulpvraag is. Je moet ertussen gaan staan, verbinding maken. Dat heeft tijd nodig. En de kinderen moeten centraal staan, het gaat over hún veiligheid en ontwikkeling. De emoties van ouders zijn begrijpelijk, maar om terugkeer mogelijk te maken is verandering nodig.”

In een bepaalde casus vonden de ouders in eerste instantie dat de kinderen moesten veranderen. “Wij houden ouders een spiegel voor”, aldus Joost. “Want hoe kun je van je kinderen verwachten dat zij bij zichzelf zoeken naar verandering, als je zelf onvoldoende verantwoordelijkheid neemt? Het gedrag van de ouders moet veranderen om een situatie te kunnen veranderen. Dat is pijnlijk en vaak lastig, maar wel nodig. Wij bieden ouders dan ook intensieve pedagogische begeleiding en helpen kinderen bij het verwerken van hun ervaringen om zo een kans op terugkeer naar huis mogelijk te maken. Dat kun je alleen realiseren als je voldoende tijd hebt met mensen.”

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.