Lespakket GROEP 1 – 2

Eén van de belangrijkste behoeften in het leven is een dak boven je hoofd. Een plek waar je je veilig kunt voelen. Maar een veilige plek gaat verder dan een huis alleen: ook de omgeving, buurt of het dorp waarin je huis staat én alle mensen die daar wonen spelen hierbij een rol. Dat is de kracht van familie: zij maken van je huis een thuis. Daar staan de leerlingen bij dit thema bij stil. 

SOS Familie vragen – kringgesprek

Werkvorm: Klassikaal
Tijdsduur: 15 minuten
Benodigdheden: SOS Familie vragen groep 1 & 2

Op het digibord worden via deze presentatie klassikaal verschillende vragen over de familie en het gezinsleven van de leerlingen gesteld. Leerlingen beantwoorden de vragen, en vergelijken hun antwoorden. De vragen en de antwoorden kunnen tot mooie gesprekken leiden.

Opdracht 1: Huis wordt thuis

Werkvorm: Individueel
Tijdsduur: 20 minuten
Benodigdheden: Huisje, kleurpotloden en stiften

Elke leerling mag zijn of haar eigen huis maken. Hier vind je de blauwdruk van een huis. Print de blauwdruk (eventueel uitvergroot op A3) op dikker papier of karton en laat het de leerlingen zelf zo mooi mogelijk inkleuren. Ze mogen ook hun naam op het huis zetten en aangeven met welke familieleden ze thuis wonen. Je kunt de leerlingen helpen de namen van de familieleden te schrijven of helpen hen te tekenen. Als er leerlingen zijn die bijvoorbeeld twee huizen hebben, omdat de ouders of verzorgers gescheiden zijn, kan het de leerling twee huizen maken.

Opdracht 2: Bouw jouw huis

Werkvorm: Individueel
Tijdsduur: 15 minuten
Benodigdheden: Lijm en scharen

Nadat de leerlingen hun huis gekleurd hebben, mogen ze het in elkaar knutselen met een schaar en lijm.

Opdracht 3: Maak een dorp

Werkvorm: Klassikaal
Tijdsduur: 20 minuten
Benodigdheden: Groot vel papier, karton, lijm

Als alle huisjes klaar zijn, is het tijd om ze op een groot vel papier of karton te plakken. Zo maken de leerlingen samen een dorp.  

Kleuren

Werkvorm: Individueel
Tijdsduur: 15 minuten
Benodigdheden: Kleurplaat 1 & Kleurplaat 2 en kleurpotloden

Leerlingen kunnen hun creativiteit de vrije loop laten gaan door lekker te kleuren. Dit lespakket biedt twee verschillende kleurplaten aan waarop twee verschillende families zijn te zien die de verjaardag van hun kind vieren.

De kracht van familie

De emotionele band met familie is de sterkste die er is. Familie is je basis. Door armoede, ziekte, natuurrampen en oorlog hebben 220 miljoen kinderen over de hele wereld geen ouders of een veilig thuis. 1 op de 10 kinderen staan er grotendeels alleen voor. Vaak is er geen geld voor voeding, kleding of school. En al helemaal geen tijd voor zorg en begeleiding.

SOS Kinderdorpen gelooft in de kracht van familie. Elk kind waar dan ook ter wereld, ongeacht achtergrond, geloof of cultuur, moet kunnen opgroeien in een liefdevolle, sterke familie en veilige omgeving. Het is de kracht en de continuïteit van het dagelijkse familieleven en de onvoorwaardelijke liefde, bescherming en zorg die de basis vormt voor de gezonde ontwikkeling van een kind, voor een blijvende positieve verandering, voor een kansrijke toekomst. En wat een kind leert geeft het door. 

  • Ontbreekt de familie of dreigen kinderen hun familie te verliezen, dan is SOS Kinderdorpen er:  
  • Is er nog familie? Dan wordt een programma op maat gemaakt. Van noodhulp gericht op de eerste levensbehoeften, zoals voeding, kleding en medische zorg, tot hulp bij de opvoeding, (medische) verzorging en het onderwijs. Maar ook met zaden voor gewassen, landbouwtrainingen, leningen en het verdienen van een eigen inkomen. SOS Kinderdorpen begeleidt de familie op alle terreinen, zodat ze steeds zelfstandiger en sterker worden en goed voor de kinderen kunnen zorgen.  
  • Is er onvoldoende familie? Dan wordt gezocht naar andere familieleden die de zorg op zich kunnen nemen. Regelmatig lukt dit en kunnen de kinderen ‘thuis’ in hun eigen familie blijven. 
  • Is er geen familie, of is het niet veilig? Dan zorgt SOS Kinderdorpen voor een liefdevol pleeggezin, een warm thuis in een SOS familie in de gemeenschap of in een kinderdorp. Uiteraard blijven broertjes en zusjes altijd bij elkaar en hebben de kinderen hierin zelf ook een stem. 


Meer lesmateriaal?

SOS Kinderdorpen heeft lespakketten voor alle groepen in het basisonderwijs samengesteld. Nieuwsgierig? Klik op de links hieronder om meer lesmateriaal te bekijken:

Geef kinderen een sterke familie

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.