Veelgestelde vragen SOS Kinderdorpen Suriname

In mei 2021 werd SOS Kinderdorpen Nederland benaderd door drie personen, die momenteel in Nederland wonen, die melding maakten van misbruik in het voormalige SOS Children’s Villages Suriname. Het misbruik vond ruim 20 jaar geleden plaats. De meldingen kwamen een week na de publieke aankondiging van SOS Children’s Villages International over eerdere organisatorische tekortkomingen met betrekking tot kindveiligheid, waarin we iedereen met kennis van misbruik of wangedrag aanmoedigden om zich te melden. Naar voren komen was een moedige stap van de getroffen personen waarvoor SOS Kinderdorpen veel respect heeft en dankbaar is. Uiteraard nemen we alle meldingen zeer serieus en behandelen deze met respect en in vertrouwen.

Op deze pagina vind je de meest gestelde vragen over de misstanden in het voormalig kinderdorp in Suriname.

Wat is er gebeurd in het voormalige kinderdorp in Suriname?

Van 1972 tot 2006 heeft de organisatie SOS Kinderdorpen Suriname bestaan en maakte een kinderdorp onderdeel uit van de organisatie. In dit kinderdorp heeft gedurende een langere periode onder meer misbruik en mishandeling plaatsgevonden. In 2004 is daar een verantwoordelijke – inmiddels overleden – voor veroordeeld tot een gevangenisstraf.

Hoe heeft dit misbruik zo lang kunnen duren?

Uit een onafhankelijk onderzoek blijkt dat er niet eerder iets aan de misstanden is gedaan, omdat er tot die tijd geen meldingen zijn gedaan. Helaas waren er destijds veel minder mogelijkheden dan nu om misstanden te melden. Internet en social media waren er niet of stonden nog in de kinderschoenen. Uiteindelijk is er in 2004 iemand naar voren gestapt, waardoor de schuldige berecht kon worden. Naar voren komen was een moedige stap van de getroffen personen waarvoor SOS Kinderdorpen veel respect heeft en dankbaar is.

Waarom komen deze misstanden nu pas aan het licht?

Dat er in het voormalige kinderdorp in Suriname misstanden zijn geweest, was al sinds 2004 bekend. In dat jaar is een verantwoordelijke ontslagen en berecht voor misbruik. In mei 2021 werd SOS Kinderdorpen Nederland benaderd door drie personen, die momenteel in Nederland wonen, die melding maakten van misbruik in het voormalige SOS Children’s Villages Suriname. De meldingen kwamen een week na de publieke aankondiging van SOS Children’s Villages International over eerdere organisatorische tekortkomingen met betrekking tot kindveiligheid, waarin we iedereen met kennis van misbruik of wangedrag aanmoedigden om zich te melden. Deze aanmoediging was het gevolg van het onderzoek dat Keeping Children Safe uitvoerde op verzoek van SOS Kinderdorpen (Independent Child Safeguarding Review – ICSR). We hebben hen gevraagd dit te doen met als doel om incidenten op het gebied van kindveiligheid die in het verleden waren voorgevallen en gerapporteerd nog eens goed tegen het licht te houden. Dit om ons beleid rondom kindveiligheid te kunnen aanscherpen.

Welke stappen hebben jullie ondernomen na de meldingen?

Nadat getroffen personen in 2021 in Nederland naar voren zijn gestapt met hun verhaal, heeft SOS Children’s Villages International onafhankelijk onderzoek laten doen naar het voormalige programma in Suriname. In zowel Nederland als Suriname zijn hiervoor betrokkenen gesproken. De onderzoeksresultaten zijn in februari 2023 met hen gedeeld tijdens een centrale bijeenkomst in Suriname. In de maanden daarvoor zijn er al stappen gezet in de ondersteuning van de slachtoffers.

Wat doen jullie nu voor de slachtoffers?

Op dit moment worden de getroffen personen op twee manieren ondersteund. Ten eerste ontvangen zij psychologische ondersteuning en een maandelijkse financiële bijdrage om in de eerste levensbehoeften te voorzien. Daarnaast worden persoonlijke plannen opgesteld, waarbij wordt gekeken wat op lange termijn nodig is voor heling en zelfredzaamheid. De plannen omvatten psychosociale hulp, opleiding, materiële steun en/of financiële steun voor het opstarten van een bedrijf. Deze plannen zijn maatwerk, toegespitst op ieders persoonlijke situatie.

Kunnen slachtoffers zich nog melden?

We vragen alle slachtoffers van misbruik, terwijl onder de zorg van SOS Kinderdorpen, zich te melden. We verzoeken iedereen met kennis of verdenking van misstanden naar voren te komen en vertrouwelijk melding te doen via whistle-blowing channel of childsafeguarding@sos-kd.org. Hoelang geleden het ook was, we willen alle misstanden boven water halen.

Hoe zorgt SOS Kinderdorpen ervoor dat kinderen in jullie huidige, wereldwijde programma’s veilig zijn?

Kindveiligheid en integriteit zijn cruciaal in ons werk. Het belang en de bescherming van kinderen staan bij SOS Kinderdorpen daarom altijd voorop. Gezien de omvang en aard van de zorg die wij bieden aan een kwetsbare doelgroep, zijn wij ons zeer bewust van onze verantwoordelijkheid hierin. Wij hanteren dan ook zeer strenge normen als het gaat om de uitvoering van ons werk. Dit alles is vastgelegd in onder andere onze Child Protection Policy en onze Care Promise. Deze vormen een belangrijke basis van hoe we ons werk voor de kinderen uitvoeren en inrichten.

Het kan en moet altijd beter, zeker op het gebied van kindveiligheid en integriteit. Daarom evalueren we doorlopend ons eigen beleid en procedures, maar vragen we ook externe partijen om deze kritisch tegen het licht te houden. In 2021 is hieruit onder andere een stevig actieplan voor verdere verbetering uit voortgekomen. Onderdeel van dit actieplan is bijvoorbeeld extra hulp en budget voor extra kwetsbare landen, aangescherpte screening van nieuwe medewerkers, continue training van medewerkers, het instellen van onafhankelijke ombudspersonen wereldwijd en een herziene Child Protection Policy en Code of Conduct. Daarnaast hebben we verschillende kanalen voor het melden van misstanden. Ook hebben we een internationaal team ingesteld dat alle meldingen monitort en direct opvolgt.

Doneer nu en steun onze noodhulp

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.