Statement rechtszaken Panama

Onze internationale organisatie heeft ons geïnformeerd over recente ontwikkelingen in Panama, waar 36 voormalige deelnemers van SOS-programma’s civiele rechtszaken hebben aangespannen tegen SOS Kinderdorpen International (SOS CVI). De aanklagers eisen een schadevergoeding voor vermeend kindermisbruik, dat plaatsvond in de jaren tachtig en negentig. Sinds deze getroffenen vorig jaar in Panama naar voren zijn gestapt, heeft SOS Kinderdorpen International zich ingezet om de getroffen mensen te steunen en daders ter verantwoording te roepen. Daarbij volgen we ons zero-tolerance beleid voor het beschermen van kinderen. Slachtoffers bieden we individuele zorg, waaronder medische, psychologische en financiële ondersteuning.

Vorig jaar mei 2021 heeft Ingrid Johansen, CEO van SOS Kinderdorpen International, zich publiekelijk verontschuldigd voor eerdere fouten rondom de veiligheid van kinderen. Dit naar aanleiding van eigen onderzoek naar ons beleid en procedures rondom kindveiligheid op basis van historische cases. Op basis van dit onderzoek hebben we iedereen die zich benadeeld voelt door SOS Kinderdorpen opgeroepen naar voren te stappen. Bovendien is er een Safeguarding Action Plan opgesteld, met directe acties ter verbetering van de veiligheid van kinderen en families in onze zorg.

In tegenstelling tot wat in publicaties in enkele Spaanstalige media staat, heeft SOS CVI na  melding van de bovengenoemde gevallen meteen actie ondernomen en geprobeerd alle slachtoffers te ondersteunen. SOS CVI heeft de zaken ook gemeld aan het Panamese ministerie van Sociale Ontwikkeling (MIDES) en het bureau van de ombudsman van Panama. In april van dit jaar heeft SOS CVI hierover een verklaring gepubliceerd. Om de identiteit van getroffen personen te beschermen, wordt geen persoonlijke informatie over slachtoffers of klokkenluiders vrijgegeven.

SOS Kinderdorpen heeft een gedegen beleid en procedures, die ervoor zorgen dat alle meldingen op het gebied van veiligheid en integriteit grondig worden onderzocht. Prioriteit in het Safeguarding Action Plan is om onmiddellijke ondersteuning te bieden aan degenen die misbruik hebben meegemaakt, om ervoor te zorgen dat de getroffenen worden ondersteund in de richting van genezing, verzoening en zelfredzaamheid.

Een ander onderdeel van het Safeguarding Action Plan was de oprichting van een Independent Special Commission (ISC), bestaande uit internationaal gerespecteerde juridische experts, om opvolging te geven aan fouten die in het verleden op het gebied van kindveiligheid zijn gemaakt. De nalatigheden op het gebied van kinderbescherming in Panama en de rol van SOS Kinderdorpen International daarin heeft nu de hoogste prioriteit van deze onafhankelijke commissie. Hun opdracht is ervoor zorgen dat voormalige senior managers van SOS Kinderdorpen International verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele wandaden.

De veiligheid en het welzijn van de kinderen, jongeren en families in onze zorg zijn en blijven onze hoogste prioriteit. We bieden onze excuses aan slachtoffers van misbruik in onze programma’s en aan iedereen die in het verleden niet serieus werd genomen door SOS Kinderdorpen toen ze de moed hadden om hun zorgen te uiten. We zullen volledige samenwerking verlenen aan de juridische autoriteiten die deze gevallen onderzoeken.

We roepen iedereen die op de hoogte is of een vermoeden heeft van fouten in de veiligheid van kinderen en jongeren in onze zorg, nu of in het verleden, op aan zich te melden via ons vertrouwelijke klokkenluiderskanaal of childsafeguarding@sos-kd.org.

Meer nieuws lezen? Bekijk ons nieuwsoverzicht.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.