Berichtgeving naar aanleiding van uitkomsten onderzoeksrapporten over kindveiligheid en integriteit

Kindveiligheid is ons hoogste goed. Afgelopen tijd hebben er daarom door onszelf geïnitieerde onafhankelijke onderzoeken plaatsgevonden om ons beleid en handelen op kindveiligheid en integriteit tegen het licht te houden. Deze onderzoeksrapporten zijn recent gedeeld met de SOS Senaat, ons hoogste internationale orgaan.

Tot onze spijt tonen de rapporten aan dat er binnen onze internationale organisatie sprake is (geweest) van misstanden op het gebied van kindveiligheid en integriteit. Dit druist in tegen alles waar wij voor staan. Wij zijn diep geraakt nu blijkt dat er op verschillende niveaus binnen onze organisatie zich incidenten hebben voorgedaan waarin wij onze belofte om kinderen veilig te houden, niet zijn nagekomen.

De onderzoeksrapporten tonen aan dat er voorvallen zijn geweest waarin onze eigen procedures niet juist zijn gevolgd, waarin niet voldoende actie is ondernomen tegen daders, waarin niet naar kinderen of onze eigen medewerkers is geluisterd. Wij betreuren dat er daarmee niet altijd is voldaan aan de normen die wij van onszelf verwachten. Dit raakt ons in de kern.

We vinden het belangrijk om te benadrukken dat we de inhoud van deze rapporten volledig erkennen. Tot op het hoogste niveau van onze federatie is er vastberadenheid om alle noodzakelijke veranderingen door te voeren om recht te doen aan de gedupeerden en robuuste veranderingen door te voeren om tekortkomingen en falende elementen uit onze organisatie te verwijderen.

De internationale SOS Senaat heeft als reactie op de onderzoeksrapporten in een vergadering op 29 april een eerste actieplan geformuleerd:

  • Er komt een onafhankelijke commissie die grondig onderzoek zal doen om na te gaan wat er ten grondslag ligt aan de in de rapporten gemelde incidenten en tekortkomingen, terwijl in de meeste gevallen het beleid en de processen van de organisatie wel naar behoren werden uitgevoerd. Ook komen zij met voorstellen voor concrete maatregelen. Deze onafhankelijke commissie zal in mei 2021 worden ingesteld onder leiding van een externe en ervaren voorzitter. Ook in Oostenrijk, het land van herkomst van SOS Kinderdorpen, wordt een commissie ingesteld.
  • Er wordt een systeem van ombudsmannen/vrouwen opgezet. Dit ombudsmannensysteem zal wereldwijd worden uitgerold om de rechten van kinderen, jongeren en andere betrokkenen te behartigen en om het kindveiligheidsbeleid te versterken.
  • Daarnaast wordt er een steunfonds opgericht van waaruit gelden beschikbaar komen om steun te bieden aan getroffen kinderen, jongeren en andere betrokkenen. Het gaat daarbij om onder andere medische, psychosociale en juridische ondersteuning en ondersteuning bij het verbeteren van de individuele leefsituatie.

Over de voortgang hierop zullen we open en transparant communiceren.

Arian Buurman, directeur van SOS Kinderdorpen Nederland:“Voor SOS Kinderdorpen is kindveiligheid ons hoogste goed. Elk kind waar dan ook ter wereld moet kunnen opgroeien in een liefdevolle, sterke familie en een veilige omgeving. Dat is de kern van ons werk. Dat is onze missie. Helaas blijkt dat zich binnen onze organisatie misstanden hebben voorgedaan die indruisen tegen alles waar wij voor staan. Kinderen en jongeren hebben volwassenen nodig die te vertrouwen zijn en in deze specifieke gevallen is dat vertrouwen geschonden. Dat is onverteerbaar. We doen er alles aan ervoor te zorgen dat de slachtoffers worden gesteund en de juiste begeleiding krijgen. En treffen vanzelfsprekend maatregelen om te voorkomen dat dergelijke incidenten zich weer kunnen voordoen. We nemen dit zeer zwaar op.”

Dit is de informatie die we tot nu toe kunnen delen. Eventuele vragen naar aanleiding van dit bericht kunt u sturen naar info@soskinderdorpen.nl. Vermeld daarbij uw contactgegevens zodat we u kunnen benaderen voor een open en persoonlijk gesprek.

Over wat voor tekortkomingen gaat het en hoeveel kinderen zijn erbij betrokken?

Uit extern onderzoek in opdracht van SOS Kinderdorpen is gebleken dat er incidenten zijn geweest op het gebied van kindveiligheid en integriteitsschendingen als corruptie en fraude. Het gaat om tientallen incidenten. De specifieke incidenten dateren jaren terug, zo ver als 1990. Het gaat voornamelijk om historische voorvallen en dus om kinderen die onze zorg inmiddels hebben verlaten.

Er is aangetoond dat in deze specifieke gevallen onze eigen procedures niet op de juiste manier zijn gevolgd, dat er onvoldoende actie is ondernomen tegen daders en dat sommige van onze nationale en internationale leiders niet hebben geluisterd naar kinderen of naar onze eigen medewerkers. Dit druist in tegen alles waar wij voor staan.

Wij willen vast aangeven dat we niet uitsluiten dat op basis van de berichtgeving meer meldingen zullen komen. Dat is ook één van de redenen om hierover zo transparant te zijn. Wij hopen dat dit iedereen die kennis (of vermoedens) heeft van tekortkomingen of misstanden, zal aanmoedigen naar voren te komen en deze te melden.

Zodra het mogelijk is, zullen wij verdere details bekendmaken. Hier buigt een onafhankelijke commissie zich over. In verband met de privacy en de bescherming van de betrokkenen zullen we over hen niets melden.

Welke actie gaat SOS Kinderdorpen nu ondernemen?

We vinden het belangrijk om te benadrukken dat we de inhoud van deze rapporten volledig erkennen. Tot op het hoogste niveau van onze federatie is er vastberadenheid om alle noodzakelijke veranderingen door te voeren om recht te doen aan de gedupeerden en robuuste veranderingen door te voeren om tekortkomingen en falende elementen uit onze organisatie te verwijderen.

De Internationale SOS Senaat heeft als reactie op de onderzoeksrapporten in een vergadering op 29 april een eerste actieplan geformuleerd. Dit behelst het volgende:

  • Er wordt op zeer korte termijn een Onafhankelijke Commissie ingesteld. Deze onafhankelijke commissie zal grondig onderzoek doen om na te gaan wat er ten grondslag ligt aan de in de rapporten gemelde incidenten en tekortkomingen, terwijl in de meeste gevallen het beleid en de processen van de organisatie wel naar behoren werden uitgevoerd. Deze onafhankelijke commissie zal in mei 2021 worden ingesteld onder leiding van een externe en ervaren voorzitter. Ook in Oostenrijk, het land van herkomst van SOS Kinderdorpen, wordt een commissie ingesteld.
  • De Internationale SOS Senaat heeft ook opdracht gegeven om in mei 2021 een systeem van ombudsmannen op te zetten. Dit ombudsmannensysteem zal wereldwijd worden uitgerold om de rechten van kinderen, jongeren en andere betrokkenen te behartigen en om het kindveiligheidsbeleid te versterken. Deze ombudspersonen zullen steun verlenen aan gedupeerden en fungeren als onpartijdige klachtbehandelaar(sters) die gevraagd en ongevraagd onderzoek verricht naar de rechtmatigheid van gedragingen.
  • Daarnaast wordt er een steunfonds opgericht van waaruit gelden beschikbaar komen om steun te bieden aan getroffen kinderen, jongeren en andere betrokkenen. Het gaat daarbij om onder andere medische, psychosociale en juridische ondersteuning en ondersteuning bij het verbeteren van de individuele leefsituatie.

Meer nieuws lezen? Bekijk ons nieuwsoverzicht.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.