SOS Kinderdorpen sluit zich aan bij Dutch Relief Alliance

Sneller en effectiever reageren op rampen en crises waar ook ter wereld. Dat beoogt de Dutch Relief Alliance (DRA); een netwerk van 16 Nederlandse hulporganisaties, gefinancierd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. SOS Kinderdorpen heeft zich eind 2017 hierbij aangesloten.

In de afgelopen jaren is het aantal humanitaire rampen in de wereld sterk toegenomen. Hierdoor is er een grotere last op de schouders van hulporganisaties komen te liggen. De complexiteit en langdurigheid van gewapende conflicten en natuurrampen maakt het werk van hulpverleners er niet makkelijker op. Goede samenwerking en coördinatie tussen de verschillende organisaties is van groot belang om adequate humanitaire hulp te kunnen bieden aan mensen in nood.

De Dutch Relief Alliance (DRA) stelt ons in staat om op een nóg efficiëntere en effectievere manier te werken; we kunnen kinderen en families in nood beter bereiken wanneer we nauwer samenwerken met andere hulporganisaties. We zijn zeer blij dat we onderdeel zijn geworden van dit collectief. In 2018 komen we voor het eerst als DRA-lid in actie met een bijdrage aan noodhulpprogramma’s in de Centraal Afrikaanse Republiek en Oekraïne. We richten ons daarbij, als altijd, op de meest kwetsbare kinderen en families.

Samenwerken

De leden van de DRA komen geregeld bij elkaar om de verschillende rampen en crises te bespreken. Samen met het Ministerie van Buitenlandse Zaken besluiten ze waar hulp het hardste nodig is. Per crisis krijgt een lid-organisatie de leiding. Die maakt in samenwerking met andere leden een plan waarin de hulpbehoefte, de voorgestelde actie en de budgetten staan vermeld. Op deze wijze wordt de expertise van de organisaties op de juiste plekken ingezet en complementeren de organisaties elkaar. Om de kwaliteit van de operaties te borgen, beoordelen de leden alle plannen. De DRA kan snel reageren op rampen, in geval van acute crisis kan binnen 72 uur kan een actieplan opgesteld worden.

De samenwerking heeft verder als doel om belangrijke, terugkerende knelpunten in de noodhulppraktijk aan te pakken door middel van innovatie en onderzoek. En om de zichtbaarheid van de Nederlandse bijdrage aan noodhulpacties te vergroten bij het Nederlandse publiek, het parlement en de opiniemakers.

Leden

De volgende 15 Nederlandse hulporganisaties zijn, naast SOS Kinderdorpen, lid van DRA: CARE Nederland; Cordaid; Dorcas; ICCO en Kerk in Actie; Oxfam Novib; Plan Nederland; Red een Kind; Save the Children; Stichting Vluchteling; Tear; Terre des Hommes; War Child; War Trauma Foundation; World Vision; ZOA. De noodhulpacties worden gefinancierd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Meer informatie over de activiteiten van de Dutch Relief Alliance

Meer nieuws lezen? Bekijk ons nieuwsoverzicht.

Geef kinderen een sterke familie

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.