Motie wetsvoorstel aangenomen voor het samen plaatsen van broers en zussen

Op 1 december heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen over het samen plaatsen van broers en zussen na een uithuisplaatsing. Kamerleden Lisa Westerveld van GroenLinks en Henk van Gerven van de SP dienden deze op 23 november in tijdens het Wetgevingsoverleg Jeugd. In hun ogen is het gescheiden opvangen van broertjes en zusjes in strijd met het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.   

Broers en zussen samen

Samen op één plek

In Nederland komen broertjes en zusje na een uithuisplaatsing nog te vaak op verschillende opvangplekken terecht, ondanks dat samen plaatsen het uitgangspunt is in de huidige Richtlijn en jeugdhulpverleners zich daar ook voor inspannen. Gescheiden opvang vergroot het risico dat familierelaties worden verbroken en gezinnen definitief uit elkaar vallen. Door het recht op samen plaatsen in de wet op te nemen – en ook de praktische belemmeringen weg te nemen die dat nog vaak verhinderen – kan de overheid ervoor zorgen dat kinderen uit één gezin samen kunnen blijven als zij (tijdelijk) geen veilig thuis hebben, tenzij dat niet in hun belang is.

Steun van Tweede Kamer

De motie volgde op vragen van Kamerleden aan minister Dekker in oktober. Aanleiding hiervoor was onder meer het rapport ‘Samenplaatsing van broers en zussen bij uithuisplaatsing: een gunst of kinderrecht?’ dat Defence for Children en SOS Kinderdorpen eind september uitbrachten. Beide organisaties pleiten ervoor het recht op samen plaatsen wettelijk te verankeren. De Tweede Kamer ondersteunt dit en dat legt meer nadruk op het belang van broers en zussen om samen op te groeien.

Simba Familiezorg is onderdeel van SOS Kinderdorpen Nederland. Lees meer over de familieversterkende zorg van Simba Familiezorg.

Meer nieuws lezen? Bekijk ons nieuwsoverzicht.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.