Investeren in perspectief voor alle kinderen

De beleidsnota van minister Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, ‘Investeren in perspectief’, is op vrijdag 18 mei jl. gelanceerd. De Coalitie Kinderrechten in Ontwikkelingssamenwerking (KROS) is blij met de aandacht voor kinderen in de beleidsnota en de ophoging van het Kinderarbeidfonds. De KROS-coalitie staat positief tegenover de specifieke aandacht voor de kwetsbare positie van jongeren en meisjes, maar vindt het gebrek aan bredere aandacht voor kinderrechten en -bescherming zorgwekkend. Wij zien graag in de uitwerking van de nieuwe programma’s, onder andere voor de ambassades in de focusregio’s, de rechten en de behoeften van kinderen stevig verankerd.

Rechten, onderwijs en de wereld van morgen

Het is goed nieuws dat onderwijs weer een plek krijgt in het Nederlands ontwikkelingsbeleid. Investeren in een goede opleiding is onontbeerlijk in het vinden en krijgen van fatsoenlijk werk en fundamenteel voor de verdere ontwikkeling van kinderen en jongeren – en daarmee voor de ontwikkeling van een maatschappij. Dat er daarbij speciale aandacht is voor meisjes en hun onderwijsbehoefte is een positieve ontwikkeling. Ook zijn wij verheugd over de aandacht voor onderwijs voor vluchtelingenkinderen en de focus op de SDG’s, die een krachtig kader vormen om te werken aan een leefbare wereld van morgen voor de kinderen van nu.

Een nota voor alle kinderen?

Maar is dit wel een nota voor alle kinderen? Wat betreft de bescherming van kinderen tegen uitbuiting, geweld en kinderarbeid lijkt de ambitie van de minister bescheiden. Kindhuwelijken, kinderarbeid en uitbuiting worden in een adem genoemd met tegengaan van seksueel geweld in het algemeen, waardoor de specifieke kwetsbare positie van kinderen niet aan bod komt.

Daarnaast komen jongere kinderen, kinderen met een handicap en jongens niet of nauwelijks aan bod. De aandacht voor onderwijs focust zich op (werkende) jongeren, terwijl een goede ontwikkeling en voorbereiding op fatsoenlijk werk niet pas kan beginnen vanaf (beroeps)onderwijs. Meisjes worden veel genoemd in de nota maar nergens als aparte specifieke doelgroep die naast de leeftijdsdiscriminatie (want minderjarig) ook worden blootgesteld aan discriminatoire sociale normen en gender gerelateerd geweld. Meisjes zijn (nog) geen vrouwen en hebben andere behoeftes.

Bescherming van kinderen voorwaarde voor implementatie en behalen SDGs

In de nota is veel aandacht voor het bijdragen aan het behalen van de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDGs). Onder andere wordt er expliciet verwezen naar SDG 2, 3, 4, 5, 8 en 16. Binnen de subdoelen van deze SDGs is ook specifiek aandacht voor kinderen. Het is belangrijk dat de uitwerking van de nota op deze SDGs ook de specifieke belangen van kinderen beschermt. Het tegengaan van migratie mag nooit deze bescherming en de rechten van kinderen zoals die in het UNCRC staan ondermijnen. Dit is ook cruciaal wanneer het gaat over samenwerken met het maatschappelijk middenveld en minstens zo belangrijk binnen het handelsinstrumentarium en de private sector. Ook als de minister meer met lokale partners en ambassades wil werken is bescherming van kinderen wezenlijk om zo de belangen en vooral de bescherming van kwetsbare kinderen in structurele ontwikkeling, opvang in de regio en noodhulp te garanderen.

Meer nieuws lezen? Bekijk ons nieuwsoverzicht.

Geef kinderen een sterke familie

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.