Acht op de tien Nederlanders respecteert het besluit van ouders die nalaten aan een goed doel

Het onderzoek van SOS Kinderdorpen vloeit voort uit de voorlichtingscampagne ‘Toegift’ die eerder vorig jaar geïnitieerd werd door 89 goede doelen. Deze campagne is gericht op het bespreekbaar maken van het onderwerp ‘Nalaten aan het goede doel’. Het doel van de campagne is om mensen bewust te maken van deze mogelijkheid en te inspireren het gesprek hierover met hun naasten aan te gaan.

Meerderheid zou nalaten aan een goed doel door ouders respecteren

Een hele ruime meerderheid (81%) van kinderen in Nederland zou achter het besluit van hun ouders staan als deze zouden besluiten om na te laten aan een goed doel. Een achtste deel (12%) staat hier neutraal tegenover en slechts 4% zou dit niet respecteren. Over het nalaten aan een goed doel zegt 19% dat deze keuze past bij hun ouder(s) en bij hoe die in het leven staan.

De kinderontwikkelingsorganisatie die met haar familiegerichte aanpak zich wereldwijd inzet voor kinderen zonder ouders of veilig thuis, onderzocht ook of kinderen in Nederland op de hoogte zijn van wat er in het testament van hun ouders staat opgenomen. 62% van de Nederlanders waarvan ten minste één ouder nog in leven is, is ervan op de hoogte of hun ouder(s) wel of geen testament hebben. Van die groep is 73% niet volledig op de hoogte van de inhoud van dit testament.

Eigen kroost heeft het goed genoeg

Ook onderzocht SOS Kinderdorpen waarom men beslist om wel of niet na te laten aan een goed doel. Vanuit het perspectief van de erflaters die overwegen een goed doel op te nemen in hun testament wordt een aantal argumenten genoemd. Zo is 19% van de ondervraagden de mening toegedaan dat hun nabestaanden het goed genoeg hebben en er best een deel van de erfenis aan het goede doel geschonken kan worden.

Bijzondere gesprekken

Elsbeth Takkenberg is relatiebeheerder bijzondere giften bij SOS Kinderdorpen. Zij gaat in gesprek met mensen die overwegen SOS Kinderdorpen in hun nalatenschap op te nemen. “‘Regelmatig spreek en ontmoet ik mensen die overwegen SOS Kinderdorpen in hun testament op te nemen. Ik realiseer me iedere keer dat op deze manier schenken, een hele persoonlijke keuze is. Mensen die ons werk steunen, weten hoe belangrijk familie is. Soms hebben zij zelf geen familie meer. Maar meestal wel. Dat donateurs de wens hebben om náást hun eigen familie ook een legaat aan SOS Kinderdorpen na te laten of ons zelfs als een van de erfgenamen te benoemen, is iedere keer iets waar wij stil van worden en trots op zijn. ”


Samenvatting onderzoeksverantwoording

Dit onderzoek is verricht door Kien Onderzoek (www.kienonderzoek.nl) in opdracht van SOS Kinderdorpen. Het onderzoek is uitgevoerd onder 1092 leden van PanelWizard Direct , middels een online vragenlijst. De netto steekproef bestond uit 1919 Nederlanders van 18 jaar en ouder, waarvan 1042 alle onderzoeksvragen hebben beantwoord. Deze steekproefomvang levert met een betrouwbaarheid van 95% een maximale afwijking van 3,0% van de werkelijke situatie voor de online doelgroep.

Meer nieuws lezen? Bekijk ons nieuwsoverzicht.

Geef kinderen een sterke familie

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.