Veelgestelde vragen over nalaten aan SOS Kinderdorpen

Nalatenschap SOS Kinderdorpen

Wanneer je bezig bent met het opstellen van een testament of overweegt om na te laten aan een goed doel, komen er vaak soortgelijke vragen naar voren. We hebben de veelgestelde vragen over het nalatenschap hier voor je samengebracht.

Op welke manier kan ik nalaten aan SOS Kinderdorpen?

Het vastleggen van nalaten doet u in een testament. U kunt SOS Kinderdorpen op twee manieren in uw testament opnemen. U kunt:

  1. SOS Kinderdorpen (mede)erfgenaam maken. Als erfgenaam wordt SOS Kinderdorpen, al dan niet samen met anderen, eigenaar van al dat u nalaat. U kunt in uw testament meerdere personen en/of goede doelen tot erfgenaam benoemen.
  2. SOS Kinderdorpen benoemen tot legataris. SOS Kinderdorpen krijgt dan een legaat. U bepaalt zelf wat het legaat inhoudt. Dit kan een door u vastgesteld geldbedrag zijn, een percentage in geld van hetgeen u nalaat of een bepaald goed (bijvoorbeeld een huis).

Wat is het verschil tussen een legaat en een erfstelling?

  • Een legaat is een vastgelegd deel van uw erfenis, bijvoorbeeld een vast geldbedrag, een bepaald percentage van uw nagelaten erfenis of een huis.
  • Met een erfstelling kunt u SOS Kinderdorpen benoemen als enig erfgenaam of samen met andere goede doelen of personen. Als erfgenaam wordt SOS Kinderdorpen al dan niet samen met andere goede doelen of personen eigenaar van al dat u nalaat.

Waarom zou ik een testament opmaken?

In een testament legt u uw wensen vast. Wanneer u niets vastlegt, is het wettelijk erfrecht van toepassing op de wijze hoe uw nalatenschap wordt verdeeld. Als u wensen heeft die van het wettelijk erfrecht afwijken dan kunt u in een testament vastleggen hoe u uw nalatenschap wilt verdelen.

Hoe kan ik een testament opstellen?

Het opstellen van een testament is niet moeilijk en heeft u in de volgende stappen bij de notaris geregeld: 

  • Bepaal wat uw wensen zijn. Wie wilt u tot erfgenaam benoemen: familie, partner, vrienden of een of meerdere goede doelen. Naast het aanwijzen van erfgenamen kunt u ook één of meerdere legaten in uw testament opnemen. 
  • Benoem een executeur. Een executeur regelt de financiële afwikkeling van uw nalatenschap. Dit kan bijvoorbeeld uw partner, een goede vriend of een notaris zijn. Wanneer u SOS Kinderdorpen tot enig erfgenaam wil benoemen dan is het ook mogelijk om SOS Kinderdorpen tot executeur te benoemen. 
  • Om een testament op te stellen maakt u een afspraak met een door u uitgekozen notaris. 
  • Het testament waarin uw wensen zijn vastgelegd, is pas geldig als u het testament samen met de notaris heeft ondertekend. Als u het testament samen met de notaris heeft ondertekend, registreert de notaris het testament in het Landelijk Centraal Testamenten Register. 

Wat doet SOS Kinderdorpen met mijn erfenis?

Kinderen wereldwijd helpen. Zorgen dat ieder kind en iedere jongere opgroeit in een sterke familie en veilige omgeving, en zich kan ontwikkelen tot een zelfstandige volwassene. Als u nalaat aan SOS Kinderdorpen wordt met uw erfenis een bijdrage geleverd voor een betere toekomst van kinderen en jongeren.

Kan SOS Kinderdorpen ook executeur zijn?

Ja, SOS Kinderdorpen kan onder bepaalde voorwaarden de taak van executeur op zich nemen en uw nalatenschap afwikkelen. Belangrijk is dan wel dat wij weten wat u wilt, zodat de afwikkeling kan plaatsvinden zoals u in gedachten had. 

Als u wilt dat SOS Kinderdorpen uw nalatenschap gaat afwikkelen dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met Corine Kila via corine@soskinderdorpen.nl of 020-303 2514.

Moet er belasting betaald worden over mijn erfenis?

Moet er belasting betaald worden over mijn erfenis?

Wat kost een testament?

Hoeveel een testament kost mag een notaris in Nederland zelf bepalen. De moeilijkheid van het testament heeft invloed op de prijs. Hoe meer tijd de notaris nodig heeft om uw persoonlijke situatie te beschrijven, hoe hoger de prijs.  

Om het testament op te stellen, kunt u zelf een notaris uitkiezen en een afspraak bij de notaris maken. U kunt ook gebruik maken van online services, bijvoorbeeld van NuNotariaat.

Kan ik een handgeschreven codicil gebruiken om na te laten aan SOS Kinderdorpen?

U kunt in een handgeschreven codicil slechts beperkt goederen van uw nalatenschap verdelen. Geldbedragen kunt u niet via een handgeschreven codicil nalaten. Wel kunt u bijvoorbeeld sieraden, een schilderij of kleding via een handgeschreven codicil nalaten. Een handgeschreven codicil is geen vervanging van een testament maar kan wel invulling op een testament worden gemaakt.

Kan ik mijn testament nog wijzigen?

Wanneer u uw testament samen met de notaris heeft ondertekend en daarna andere wensen heeft voor de verdeling van uw erfenis dan kunt u het getekende testament veranderen. Uw persoonlijke situatie kan veranderen en dan kan het voorkomen dat uw testament niet meer past bij uw wensen. Het is verstandig om een keer per vijf jaar de inhoud van uw testament te checken. U kunt altijd een nieuw testament afsluiten. Het afsluiten van een nieuw testament doet u bij een door u gekozen notaris.

Wat is een levenstestament?

Een levenstestament is een uitgebreide volmacht tijdens uw leven, voor het geval u door bijvoorbeeld ziekte niet meer in staat bent uw financiële zaken zelf te regelen. U kunt in een levenstestament niets regelen over uw erfenis. Een levenstestament regelt u ook bij de notaris.

Mocht u een vraag hebben die niet in de bovenstaande lijst staat, laat het ons dan vooral weten.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.