Extra informatie schenkingsovereenkomst

Ivoorkust Yamoussoukro Meisje op school

Wat beschouwt de belastingdienst als een periodieke gift?

Een periodieke gift is een structurele gift aan een goed doel (ANBI) die schriftelijk is vastgelegd in een schenkingsovereenkomst. Dat betekent dat u verplicht bent elk jaar hetzelfde bedrag te betalen.

Jaarlijks bedrag

De gift moet bestaan uit periodieke uitkeringen. Dat betekent dat u elk jaar hetzelfde bedrag dient te betalen. De ingangsdatum mag niet in het verleden liggen. Betalingen die gedaan zijn vóór de ingangsdatum van de overeenkomst, zijn niet aftrekbaar.

Minimale looptijd

De looptijd van de overeenkomst voor periodiek schenken is voor onbepaalde tijd met een minimum van vijf jaar. U kunt de overeenkomst na vijf jaar op elk moment beëindigen.

Vervallen van de overeenkomst

Bij overlijden, arbeidsongeschiktheid, onvrijwillige werkloosheid of het vervallen van de ANBI-status van SOS Kinderdorpen komt de verplichting te vervallen.

Gegevens en ondertekening partner

Heeft u een echtgenoot of geregistreerd partner? Dan moet hij of zij de overeenkomst ook ondertekenen op grond van artikel 88 van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek.

ANBI

Stichting SOS Kinderdorpen is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat we voldoen aan de eisen die de belastingdienst stelt aan goede doelen. Hierdoor kunt u doneren met belastingvoordeel. Ook hoeven wij geen belasting te betalen over schenkingen en nalatenschappen. Kijkt u ook voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.

Ons RSIN nummer is 002839684

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.