Skip to main content

Kind sponsoren

veelgestelde vragen

1. Waarom zoeken jullie kindsponsoren?

We willen dat SOS kinderen opgroeien in liefdevolle families, met een moeder en broertjes en zusjes, goede voeding krijgen en scholing, medische zorg en sociale begeleiding en we willen dat SOS kinderen in een goed onderhouden kinderdorp wonen.

Door een kind te sponsoren, krijgen sponsoren de mogelijkheid om een lange termijn relatie op te bouwen en meer inzicht te krijgen in het dagelijkse leven van kinderen, families en hun leefomgeving. Sponsoren maken verschil in het leven van SOS kinderen. 

2. Wat gebeurt er met mijn bijdrage als ik een kind sponsor?

SOS Kinderdorpen is een internationale organisatie met een centraal kantoor in Wenen. Alle bijdragen gaan naar International Donorservices, het kantoor in Wenen (Oostenrijk). Van daaruit wordt het geld op de juiste manier verdeeld, zodat het terecht komt bij "jouw SOS kind". Jouw maandelijkse bijdrage komt ten goede aan 3 doelen:

  • Het SOS kind en zijn of haar SOS familie: je bijdrage helpt om hen structureel voorzien in alles wat jouw SOS kind nodig heeft om veilig en liefdevol op te kunnen groeien. Denk aan dagelijkse behoeften als goede voeding, onderwijs, medische zorg, maar ook sport en spel.
  • Het SOS kinderdorp waar jouw SOS kind woont: met je steun draag je ook bij aan de onderhoudskosten van het kinderdorp en alle faciliteiten die hierbij horen, zoals de school en het medische en sociale centrum. Dit is het thuis van jouw SOS kind.
  • De gemeenschap: daarnaast help je ook kwetsbare families uit de directe omgeving van het kinderdorp waar jouw SOS kind woont. Zo zorg je ervoor dat jouw SOS kind kan opgroeien in een veilige buurt en voorkomen we tegelijkertijd dat er nog meer kinderen alleen voor komen te staan.

3. Ben ik de enige sponsor?

Om alle vaste kosten (kleding, eten, onderwijs, zorg etc.) te dekken, hebben alle kinderen gemiddeld tien vaste sponsors uit verschillende landen. Hierdoor kunnen we op lange termijn steun blijven geven aan onze SOS kinderen.

4. Zijn de andere kindsponsoren allemaal uit Nederland?

SOS Kinderdorpen is een multinationale organisatie. De kindsponsoren komen uit verschillende landen, de landen waar fondsen worden geworven. Deze spreiding is bewust gedaan om te zorgen dat de kinderen kindsponsoren hebben uit verschillende landen, en maximaal drie sponsoren uit een land

5. Kan ik met mijn SOS kind corresponderen?

Net als veel kinderen vinden ook de SOS kinderen het leuk om een brief of kaartje te krijgen. Dus als je een specifiek SOS kind steunt, is het mogelijk om te corresponderen. 

6. En krijgen andere SOS kinderen dan helemaal geen brieven?

Als het verschil te groot is, en een kind bijvoorbeeld 50 brieven krijgt en de andere geen een, zorgt de moeder dat voor het kind dat niets krijgt, toch wat geregeld wordt.

7. Schrijft mijn SOS kind terug? 

De SOS kinderen hebben al veel meegemaakt, en daarom geven we hen zelf de ruimte om te kiezen of zij terugschrijven. Sommige kinderen vinden dit leuk, anderen juist niet. Wij vragen hiervoor je begrip.

8. Kan ik ook een pakketje naar een SOS kinderdorp laten versturen?

De kinderen vinden het heel leuk om naast post ook een kleine verrassing te krijgen. Denk aan een kaart, kleurplaat, velletje stickers of ballonnen. Wel adviseren wij de pakketjes klein en bescheiden te houden. Zo wordt voorkomen dat ze gestolen worden of beschadigd raken, of dat het kinderdorp nog invoerrechten moet betalen of de kinderen jaloers worden op elkaar. 

9. Kan ik mijn SOS kind in het SOS kinderdorp bezoeken?

Over het bezoeken van de kinderen in de kinderdorpen en programma’s zijn we terughoudend omdat we de kinderen een zo rustig en normaal mogelijk leven willen geven. Het is, onder strikte regels, wel mogelijk om een bezoek te organiseren. Lees meer over het bezoeken van het kind dat uw sponsort. 

10. Hoe word ik op de hoogte gehouden over mijn SOS kind?

Naast persoonlijk contact met je SOS kind, krijg je ook nog andere informatie:

Vanuit het kinderdorp:
Ontvang je 2 keer per jaar informatie direct vanuit het kinderdorp. Eén keer over de ontwikkelingen van het SOS kind, inclusief een nieuwe foto. En één keer over de ontwikkelingen en gebeurtenissen in het SOS kinderdorp.

Vanuit Nederland:
Gedurende het jaar sturen wij informatie over ons wereldwijde werk. Ook zullen wij af en toe informatie en tips sturen om je te inspireren als sponsor van een SOS kind.

Daarnaast kun je ons volgen via soskinderdorpen.nl, FacebookTwitterYoutube en onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief.

11. Tot welke leeftijd blijven kinderen in een SOS kinderdorp wonen?

Er is geen specifieke leeftijdsgrens. Gewoonlijk blijven kinderen in het SOS kinderdorp tot zij in staat zijn om voor zichzelf te zorgen. Dat wil zeggen: totdat zij hun opleiding hebben afgerond en een baan hebben gevonden of in sommige gevallen totdat zij gaan trouwen. Dit is per land en vooral per kind verschillend. 

12. Wat is de tijdsduur van mijn donateurschap?

Je steunt een SOS kind totdat het zelfstandig in zijn of haar levensbehoeften kan voorzien en het kinderdorp verlaat. Zodra dit aan de orde is, laten wij je dit weten. We stellen dan een nieuw SOS kind voor dat hopelijk weer je leven mag verrijken en jij dat van hem of haar.

13. Hoe kan ik mijn donateurschap opzeggen?

Bel naar 020-3032500 om het donateurschap op te zeggen. We kunnen het stopzetten dan direct doorvoeren. Lees meer over het opzeggen van het donateurschap.

14. Waarom mag informatie over mijn kind niet met derden worden gedeeld?

Een SOS kind heeft zo jong als hij of zij is, al veel meegemaakt. Wij willen hem of haar nu een veilig en beschermd leven geven. Jij kunt ons daarbij helpen. Door discreet om te gaan met de toevertrouwde informatie (bijvoorbeeld op social media). Dit betekent ook dat wij sommige gegevens niet delen. Het gaat dan bijvoorbeeld om informatie over de leefomstandigheden voordat je SOS kind werd opgenomen in het kinderdorp.

15. Weet mijn sponsorkind waar ik woon en mijn gegevens?

Je gegevens zijn en blijven te allen tijde vertrouwelijk en worden niet met derden gedeeld. Ook worden ze niet met je SOS kind gedeeld. We vertellen je SOS kind alleen jouw voornaam en dat je uit Nederland komt. 

16. Hoeveel sponsors heeft een SOS kind?

Om alle vaste kosten (kleding, eten, onderwijs, zorg etc.) te dekken, hebben alle kinderen gemiddeld tien vaste sponsors uit verschillende landen (max. 3 per land). Hierdoor kunnen we op lange termijn steun blijven geven aan onze SOS kinderen.

17. Hoe weet ik zeker dat mijn gift goed terechtkomt?

Je gift komt goed terecht. SOS Kinderdorpen voldoet al jaren aan de eisen van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) voor verantwoorde fondsenwerving. Ook in 2016 bleven we met 17,8 % wervingskosten (dat zijn de kosten die we maken voor fondsenwerving) ruim onder de norm van 25%. Wanneer je doneert, komt dus vrijwel je gehele donatie ten goede aan de kinderen die het zo hard nodig hebben.

18. Zijn mijn giften fiscaal aftrekbaar?

Ja, de bijdrage is aftrekbaar van de belasting als je een schenkingsovereenkomst laat opmaken.

19. Kan ik mijn voorkeuren aangeven?

Ja, je kunt aangeven of je een voorkeur hebt voor een jongen of meisje. En in welk werelddeel je een SOS kind wilt sponsoren. Wij zullen ons best doen om aan de voorkeuren te voldoen. Maar we zullen altijd voor een mooie en bijzondere match zorgen.

20. Kunnen we samen een kind sponsoren?

Ja, je kunt samen een kind sponsoren. Eén persoon is dan ons contactpersoon en ontvangt alle correspondentie. Je kunt er ook voor kiezen om een kind te sponsoren voor iemand anders. Neem dan contact met ons op.