Skip to main content

SIMBA FAMILIEHUIZEN Logo_SimbaFamiliehuizen_horizontaal_websiteklein.jpg

Gezinsgerichte opvang voor broertjes en zusjes

Elk kind heeft recht om op te groeien in een liefdevolle en veilige omgeving. Ook in Nederland. Hoewel Nederland beschikt over een uitgebreide infrastructuur voor jeugdhulp, is er in eigen land nog een wereld te winnen voor kinderen zonder veilig thuis.   

Simba_websiteheader.jpg

  • Zo is er een tekort aan plaatsen waar uit huis geplaatste broertjes en zusjes samen kunnen worden opgevangen. Naar schatting wordt vijftig procent van de uit huis geplaatste broertjes en zusjes niet samen geplaatst.* 
  • Ook blijft hereniging met de eigen familie te vaak uit, ondanks dat dit wel de inzet is van jeugdhulpverleners.

Onze internationale programma’s, waarmee we ook actief zijn in 30 Europese landen, laten zien dat het anders kan. In alle SOS programma’s is het samen plaatsen van broertjes en zusjes en het versterken van kwetsbare families een belangrijk uitgangspunt. Deze expertise zetten we in door kennis te delen met Nederlandse jeugdhulporganisaties en samen te werken aan ons initiatief Simba Familiehuizen. Kijk hier op de website simbafamiliehuizen.nl.

 

Lees het verhaal van Christiaan en Tarik

 

De methodiek die aan de basis ligt van de Simba Familiehuizen is er op gericht om te voorkomen dat families definitief uit elkaar vallen. Twee belangrijke pijlers daarbij zijn:

  • We voorkomen langdurige zorg door intensieve ondersteuning aan het gezin en hun netwerk;
  • We houden broertjes en zusjes van 0-18 jaar bij elkaar wanneer zij tijdelijk wonen in een gezin met professionele gezinshuisouders: het Simba Familiehuis.
Simba Familiehuizen

Ravi over het belang van samen opgroeien

Ravi was zes jaar toen hij en zijn oudste zusje uit huis werden geplaatst. Ze kwamen op verschillende plekken terecht. Jarenlang ging Ravi van opvangplek naar opvangplek. Het doet hem nog steeds pijn dat hij niet met zijn broer en zussen is opgegroeid. “Het was veel beter geweest als ik samen met mijn zusjes en broertje in één gezin was geplaatst.” 

Samenwerking tussen sterke partners

Dankzij financiële steun van onze partner de Nationale Postcode Loterij zijn wij in 2018 in Nederland gestart met Simba Familiehuizen en de campagne met Defence for Children. Lees hier meer over op de website Simba Familiehuizen

Simba Familiehuizen

Lobby 

Defence for Children en SOS Kinderdorpen werken samen om ervoor te zorgen dat, tenzij er zwaarwegende contra- indicaties zijn, het principiële recht van gezamenlijke opvang van broertjes en zusjes in de Nederlandse Jeugdwet verankerd wordt. We maken ons ook hard voor implementatie van dit recht in de praktijk.  Om dit doel te bereiken, voeren we een gezamenlijke lobby van september 2017 tot en met juni 2022.

Plaats en start van de Simba Familiehuizen

In de loop van 2019 opent het eerste Simba Familiehuis haar deuren in Nederland. De komende twee jaar gaan er vijf Simba Familiehuizen van start om aan meer dan 25 kinderen en hun gezinnen hulp te bieden.

Download de brochure