Skip to main content

SIMBA FAMILIEHUIZEN Logo_SimbaFamiliehuizen_horizontaal_websiteklein.jpg

Gezinsgerichte opvang voor broertjes en zusjes

Elk kind, waar dan ook ter wereld, moet kunnen opgroeien in een veilige en liefdevolle familie. Ook in Nederland  valt er een wereld te winnen voor kinderen zonder veilig thuis. Daarom start SOS Kinderdorpen in de loop van 2019 met Simba Familiehuizen. Een nieuw en innovatief programma in de Nederlandse jeugdhulp, gericht op familieversterking en het bijeenhouden van broertjes en zusjes van 0 tot 18 jaar. 

Simba_websiteheader.jpg

Broertjes en zusjes bij elkaar 

Op basis van onze jarenlange internationale ervaring geloven wij dat we, in samenwerking met Nederlandse jeugdhulppartners, van toegevoegde waarde kunnen zijn voor de jeugdhulp. Hoewel Nederland beschikt over een uitgebreide infrastructuur voor jeugdhulp, is er een tekort aan plaatsen waar uit huis geplaatste broertjes en zusjes samen kunnen worden opgevangen. Naar schatting wordt vijftig procent van de uit huis geplaatste broertjes en zusjes niet samen opgevangen. Ook blijft hereniging met de eigen familie te vaak uit, ondanks dat dit wel de inzet is van jeugdhulpverleners. Dat het belangrijk is voor broertjes en zusjes om bij elkaar te blijven, lees je in de verhalen van Christiaan en Tarik. 

Lees meer over Christiaan en Tarik

Liefdevolle opvang met focus op familieversterking 

SOS Kinderdorpen heeft, ook in Europa,  al meer dan dertig jaar ervaring in familieversterking en het gezamenlijk opvangen van broertjes en zusjes. Door onze expertise te combineren met de kennis en ervaring van onze partners hebben we een familiegerichte methodiek ontwikkeld, die zich expliciet richt op het voorkomen dat families definitief uit elkaar vallen.

Simba Familiehuizen

Intensieve ondersteuning

De familiegerichte methodiek die wordt ingezet tijdens de tijdelijke uithuisplaatsing, is gericht op het herstel en versterken van de familiebanden. Tijdens het verblijf van hun kinderen in het Simba Familiehuis krijgt het gezin rust en ruimte om bij te komen van een heftige periode. Vervolgens gaan zij samen met hun netwerk en met professionele ondersteuning werken aan herstel van de familierelaties. Dit gedurende een periode van anderhalf tot twee jaar, inclusief nazorg. De inzet is, als dit kan, een veilige terugkeer naar huis. Indien dit niet mogelijk is, kunnen de kinderen blijven wonen in het Simba Familiehuis.

In een Simba Familiehuis bieden de Simba Familiehuisouders de kinderen een stabiele en vertrouwde omgeving en coördineren en organiseren het alledaagse leven en de verzorging. Tijdens de uithuisplaatsing wordt de verbinding met de eigen omgeving van de kinderen zoveel mogelijk in stand gehouden. De kinderen gaan bij voorkeur naar hun eigen school, (sport)clubs en blijven contact houden met ouders, familie en vrienden.
 

Samenwerking tussen sterke partners

Simba Familiehuizen is een initiatief van SOS Kinderdorpen, waarin we nauw samenwerken met een aantal sterke partners in de Nederlandse jeugdhulp: Stichting Jeugddorp De Glind, Gezinshuis.com en de Eigen Kracht Centrale. Het programma is zo opgezet dat de partners elkaar optimaal kunnen versterken en van elkaar leren.  Simba Familiehuizen wordt geheel financieel gesteund en mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij, specifiek uit de Extra Trekking 2018.

Simba Familiehuizen

Plaats en start van de Simba Familiehuizen

In de loop van 2019 opent het eerste Simba Familiehuis haar deuren in Nederland. De komende twee jaar gaan er vijf Simba Familiehuizen van start om aan meer dan 25 kinderen en hun gezinnen hulp te bieden.

Werken als Simba Familiehuisouder

Wil jij graag meewerken aan dit innovatieve project in de Nederlandse jeugdhulp? Wil jij bijdragen aan familieversterking? Ben jij een professionele opvoeder die denkt in mogelijkheden en goed kan samenwerken? Word dan Simba Familiehuisouder en biedt een stabiele vertrouwde omgeving voor broertjes en zusjes die niet thuis kunnen wonen. 

Lees meer over het Simba Familiehuizen programma

Ben je een professional in de jeugdhulpverlening en wil je meer informatie over het programma? Lees dan meer in onze brochure voor verwijzers.

Download de brochure