Skip to main content

(Psycho)sociale hulp

Kinderen zonder ouders of veilig thuis lopen vaak ernstige trauma’s op. Ze worden blootgesteld aan vele gevaren. Het verlies, de onzekerheid en onveiligheid laten diepe sporen na.

Deze, vaak getraumatiseerde, kinderen ontwikkelen zich minder goed en vertonen vaker gedrags- en leerproblemen. Om te herstellen hebben kinderen niet alleen een veilige en liefdevolle familiebasis nodig, maar vaak ook de zorg van professionele psychologische begeleiding die hen leert omgaan met hun beschadigende ervaringen.

In al onze programma’s krijgen kinderen die dit nodig hebben psychosociale begeleiding. Sociaal-maatschappelijk werkers, psychologen en psychiaters helpen de kinderen hun verleden te verwerken. Elke dag opnieuw verbazen we ons over de veerkracht van onze kinderen. Het is bijzonder om te zien hoe snel zij, ondanks hun moeilijke start, weer leren spelen en lachen. Omringd met vertrouwen en respect herstellen kinderen van alles wat ze hebben meegemaakt en kunnen zij alsnog veilig volwassen worden.

Naast (psycho)sociale zorg zijn ook onderwijs en gezondheidszorg extra vormen van zorg.

En zo doen we dat in praktijk: