Pleegzorg Macedonië

Het verhogen van de kwaliteit en kwantiteit van pleegzorg

De overheid in Macedonië richt zich in haar alternatieve zorg op de pleegzorg, maar heeft grote moeite met de kwaliteit en de kwantiteit van de geboden zorg. Daarnaast zijn er te weinig pleeggezinnen (182 tegenover 16.000 in Nederland), wordt de pleegzorg ad hoc uitgevoerd en krijgen de families geen begeleiding. Dit resulteert in ondermaatse zorg en traumatische gevolgen voor de kinderen.
 


SOS Kinderdorpen heeft om die reden in 2014 een speciaal programma opgezet om in samenwerking met de lokale autoriteiten en het ministerie om de kwaliteit en kwantiteit van pleegzorg in het land te verhogen, om te voorzien in de behoeften van kinderen zonder ouderlijke zorg. Dit wil SOS Kinderdorpen bereiken door de internationaal erkende en gecertificeerde pleegzorgmethodologie PRIDE in de praktijk van de huidige pleegzorg in Skopje te implementeren. Op het moment dat dit succesvol is, volgt een landelijke roll-out van PRIDE als basis voor alle pleegzorg in Macedonië
 
* Het programma loopt tot en met 2016 door.
 
Activiteiten eerste fase
De eerste fase van het programma was in Skopje, waar we de PRIDE Training of Trainers van SOS staf en publieke jeugdzorgmedewerkers in Skopje in september 2014 hebben afgerond. We hebben dat jaar gewerkt met:

  • 22 jeugdzorgmedewerkers: 50% SOS staf, waarvan twee SOS moeders en 50% overheid;

  • 131 kinderen en jongeren in pleeggezinnen: 66 via jeugdzorg en 65 in SOS kinderdorp; de opvang in ons kinderdorp wordt in Macedonië officieel erkend als vorm van pleegzorg;

  • 55 bestaande pleeggezinnen (waarvan 12 SOS gezinnen) en 16 nieuwe pleeggezinnen, allemaal in Skopje.

Activiteiten tweede fase
In 2015 zijn we de tweede fase ingegaan en hebben we de PRIDE training voor pleegzorg families en professionals in de stad Prilep uitgerold.

  • De gecertificeerde trainers die in 2014 zijn opgeleid hebben in 2015 huidige en toekomstige pleegouders getraind. De deelnemende SOS moeders hebben de andere tien SOS moeders getraind.

  • Voor de pleeggezinnen is een serie van zeven sessies georganiseerd in Prilep, waar in totaal 24 families (43 pleegouders) hebben deelgenomen. Daarvan hebben 29 pleegouders hun certificaat behaald. De deelnemers hebben aangegeven dat elke sessie nieuwe inzichten en kansen bood, vooral de sessie over ontwikkelingsbehoeften van kinderen kon op veel interesse rekenen. Het was voor velen bovendien de eerste training die ze kregen over pleegzorg.

  • Voor professionals is een twee keer een serie van zes sessie georganiseerd in Skopje – in april en oktober.

  • Aan de sessie in april deden naast professionals uit Prilep, ook mensen uit 13 andere steden mee. In totaal deden 31 medewerkers/experts uit Centra voor sociaal werk en het Ministerie van Arbeid en Sociaal beleid mee, die allen hun certificaat hebben behaald.

  • Aan de sessie in oktober deden 34 medewerkers/experts uit Centra voor sociaal werk en het Ministerie van Arbeid en Sociaal beleid uit 18 steden mee, die allen hun certificaat hebben behaald.

Mirjana was deelnemer aan de ToT en traint nu zelf pleegouders in PRIDE: “PRIDE heeft mij veranderd. Het heeft mijn perceptie van pleegouders veranderd en helpt me in te zien wat kinderen doormaken als ze in een pleeg- of adoptiegezin terechtkomen, of weer naar hun biologische ouders gaan. Ik was streng en ik zag pleegouders als een soort ‘werknemers’. Nu zie ik in dat we juist moeten samenwerken en duidelijk moeten communiceren. Juist ook met het kind zelf en met de biologische ouders, die relatie is zo belangrijk.”

Het doel om de professionals te informeren over het programma, de structuur en de methodologie van benadering en hoe te werken met pleeggezinnen is bereikt. De deelnemers hebben bovendien teruggekoppeld dat ze veel kennis hebben vergaard over hoe om te gaan met kwetsbare kinderen en dat ze ook veel van elkaar hebben geleerd. Ze gaven ook aan dat continue training gewenst is, vooral op het gebied van kinderen met speciale behoeften, en werk en zorg voor tieners.

We zijn in continue dialoog met het Ministerie, zowel op beleidsniveau als op uitvoerend niveau met de jeugdzorgwerkers in de trainingen.

SOS Kinderdorpen en de Postcode LoterijSOS Kinderdorpen en CBF KeurmerkSOS Kinderdorpen en ANBI 
 
Giro: 2280
Iban: NL90INGB0000002280 

Disclaimer   Privacy en cookies
Volg ons via   Facebook Twitter Youtube  Pinterest

/* pageName= Pleegzorg Macedonië pagePrefix= breadCrumb=Wat doet SOS / Pleegzorg / Pleegzorg Macedonië mainDomain=sos-kinderdorpen.nl langIdentifier=NL:nl,nl */