Onderwijs in plaats van werken

Onderwijs, het is onmisbaar in de opvoeding van kinderen. Maar veel ouders in Indonesië hebben niet voldoende middelen om hun kinderen naar school te kunnen laten gaan. De omstandigheden waarin ze leven zijn zwaar. Met onze programma's bieden wij de kwetsbare families in Indonesië ondersteuning. Zodat hun kinderen naar school kunnen, maar ook dat ze voldoende eten en toegang tot medische zorg hebben. Zodat de kinderen niet hoeven te werken. Daarnaast verzorgen we hulp voor getraumatiseerde kinderen.

Medan
In Medan ligt de focus van het programma op het ondersteunen van onderwijs voor de kinderen. 

Netty Banjananhar is lerares op een kleine school in de sloppenwijken van deze miljoenenstad. Veel van haar leerlingen wonen in de buurt van de vuilnisbelt, waar hun ouders werken. Zij verzamelen plastic en andere materialen en verdienen met dit werk nauwelijks genoeg om hun gezin te voeden. Voorheen werkten ook veel leerlingen op de vuilnisbelt. Maar dankzij het SOS educatie programma kunnen ze nu naar school.

“Mijn leerlingen leren nu lezen en schrijven en hoeven niet meer dagenlang op de vuilnisbelt door te brengenIk hoop dat ze daardoor een betere toekomst krijgen dan hun ouders.” - Netty Banjananhar.

SOS Kinderdorpen betaalt het schoolgeld en de materialen zoals boeken en pennen voor de kinderen. Ook wordt er vanuit het programma gezorgd voor extra voeding en worden de ouders van de kinderen geholpen bij het creëren van andere manieren om geld te verdienen.

In Jakarta hebben we een rijdende bibliotheek en een speelbus, de bibliobus, zodat ook kinderen die ver weg wonen kunnen spelen en leren lezen.


 

SOS Kinderdorpen en de Postcode LoterijSOS Kinderdorpen en CBF KeurmerkSOS Kinderdorpen en ANBI 
 
Giro: 2280
Iban: NL90INGB0000002280 

Disclaimer   Privacy en cookies
Volg ons via   Facebook Twitter Youtube  Pinterest

/* pageName= Steun voor Indonesische kinderen pagePrefix= breadCrumb=Wat doet SOS / Onderwijs / Steun voor Indonesische kinderen mainDomain=sos-kinderdorpen.nl langIdentifier=NL:nl,nl */