Scholenproject Guinee Bissau

De leerlingen van Het Amsterdams Lyceum komen in actie voor het scholenproject in Guinée-Bissau. Bekijk hun acties hier en doneer! 


Goed onderwijs is in Guinee-Bissau niet voor iedereen vanzelfsprekend. In het straatarme land heeft SOS Kinderdorpen in de provincie Canchungo een speciaal project om dit probleem aan te pakken. Er is intensief samengewerkt met de zes basisscholen. Het resultaat is verbluffend: door de interventie zijn slagingspercentages opvallend verbeterd, schoolverzuim en vroegtijdige uitval zijn substantieel teruggedrongen. Behoorden de scholen in 2012 nog tot de slechtst presterende scholen in de regio, tegenwoordig behoren ze tot de beste scholen. Er zijn zelfs wachtlijsten van leerlingen die zich op deze scholen willen inschrijven.

Dit programma heeft directe invloed op 2.700 scholieren uit de regio, veelal kinderen uit de meest kwetsbare families. Daarnaast hebben ook de leraren, ouders en gemeenschap baat gehad bij het programma.
 
Inmiddels draait het programma al sinds begin 2014 en is er een enorme hoeveelheid werk verricht: 

  • Er zijn 26 lokalen opgeknapt en een aantal nieuwe lokalen gebouwd. Ook met medewerking van de dorpelingen van wie de kinderen op de school zitten. Dankzij zonnepanelen is er elektrische verlichting waardoor de lokalen ook in de avonduren te gebruiken zijn – zoals bekend is het in de tropen al om 6 uur donker! Buiten schooltijd worden de lokalen gebruikt voor dorpsvergaderingen, bijlessen of volwassenen-onderwijs om analfabetisme te bestrijden.
  • Toiletten zijn opgeknapt, iets wat voor alle leerlingen belangrijk is, maar zeker ook voor  meisjes in de tienerleeftijd die meer privacy nodig hebben.
  • Op de zes scholen zijn schoolkantines operationeel, zodat de leerlingen een maaltijd krijgen tussen de middag. Deze voorziening blijkt een belangrijke stimulans te zijn voor  onderwijsparticipatie en het terugdringen van schooluitval.
  • Schoolbanken, schoolborden en ander meubilair zijn gerepareerd of nieuw aangeschaft voor 30 lokalen.
  • 3 centrale scholen zijn elk voorzien van een ingerichte bibliotheek.
  • Leraren zijn bijgeschoold op didactisch en organisatorisch vlak, en worden hierop ook gecoacht, met inbreng van de docenten van de SOS Hermann Gmeiner School in Canchungo.
  • Ouders van kinderen in de schoolgaande leeftijd zijn bewust gemaakt van het belang van onderwijs voor hun kinderen en zijn gemotiveerd om in ouderraden zitting te nemen.
  • Voor leerlingen met een achterstand zijn er bijlessen door vrijwilligers.
  • Er wordt gestuurd op excellentie: voor de beste leraar en leerling is er een jaarlijkse aanmoedigingsprijs.
  • Daar waar geldgebrek een belemmering is om naar school te gaan zijn er twee mogelijke oplossingen: leerlingen uit zeer arme gezinnen komen in aanmerking voor een beurs, òf de ouders van deze kinderen krijgen een lening om het gezinsinkomen te verhogen.

School 1 de Junho voor renovatie

School 1 de Junho na renovatie

School João Pandim voor renovatie


School João Pandim na renovatie
 
Mieke Hartveld, programmamedewerker van SOS Kinderdorpen en contactpersoon voor dit project: “Wat naast de aanpak van scholen en het personeel cruciaal is voor het slagen van dit project, is dat we zijn gestart ouders bewust te maken van het belang van onderwijs voor hun kinderen. Zodat zij hun kinderen niet thuishouden. Voor ouders die te arm zijn om schoolgeld te betalen, is er een financiële tegemoetkoming: een beurs voor hun kind, of een lening om het gezinsinkomen op te krikken. Wat we vaak zien is hoe actiever en gemotiveerder ouders bij de school betrokken zijn, hoe beter de school draait.”

Het succes van het programma zit hem in de geïntegreerde aanpak. Materiële verbeteringen gaan hand in hand met professionaliteit van de docenten. Ook wordt er goed samengewerkt met andere stakeholders: de overheid,  het maatschappelijk middenveld, UNICEF. Bij alle betrokkenen: leraren, leerlingen, ouders en de gemeenschappen, is er nieuw elan voor de school ontstaan.  

De zes scholen zijn al een samenwerkingsverband met andere scholen aangegaan en gaat zelfs een tweede fase in zodat ook zes andere scholen van een vergelijkbaar verbetertraject mogen profiteren. 

Lees hier meer over de tweede fase
 

SOS Kinderdorpen en de Postcode LoterijSOS Kinderdorpen en CBF KeurmerkSOS Kinderdorpen en ANBI 
 
Giro: 2280
Iban: NL90INGB0000002280 

Disclaimer   Privacy en cookies
Volg ons via   Facebook Twitter Youtube  Pinterest

/* pageName= Onderwijs verbeteren pagePrefix= breadCrumb=Wat doet SOS / Onderwijs / Onderwijs verbeteren mainDomain=sos-kinderdorpen.nl langIdentifier=NL:nl,nl */