Skip to main content

Onderwijs

Elk kind heeft recht op goed onderwijs.

SOS Kinderdorpen - Elk kind heeft recht op goed onderwijs

Elk kind heeft recht op goed onderwijs, ongeacht geslacht, achtergrond, geloof en cultuur. SOS Kinderdorpen onderstreept dit recht het toegankelijk maken van onderwijs, ook voor kinderen uit kwetsbare families. We versterken in samenwerking met de autoriteiten en andere lokale dienstverleners, bestaande publieke scholen en trainingscentra om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren, materialen aan te schaffen en achterstallig onderhoud uit te voeren. In gebieden waar geen onderwijsinfrastructuur was, hebben we eigen opvang, scholen, beroepsopleidingen en sociale centra opgezet.

Het verhaal van Jacob

De kleine Jacob werd, samen met zijn broertjes, zus en oma gevonden in een afgelegen gebied in Oeganda. Zonder eten, zonder onderdak. Jacob’s grootste wens was om naar school te gaan. Dankzij donaties konden wij deze wens laten uitkomen, zodat ook Jacob sociale, mentale en motorische vaardigheden aanleert en zijn talent wordt ontdekt. Wil jij ervoor zorgen dat kinderen als Jacob naar school kunnen blijven gaan? 

Ja, ik help een kind als Jacob naar school gaan

 

Voordelen goede scholing:

  • Het opleiden van leraren en het aanbieden van goede lesmaterialen leidt tot minder uitval en betere leerresultaten.
  • Educatie leidt tot betere mogelijkheden voor een baan, een verhoogde productiviteit en hoger inkomenspotentieel.
  • Onderwijs onder moeders is verbonden aan lagere kindersterfte en verbeterde gezondheid van de kinderen.
  • Onderwijs voor meisjes leidt tot minder en latere zwangerschappen en minder seksueel gerelateerde ziektes.
  • Burgers zijn beter geïnformeerd en kunnen op deze manier beter opkomen voor hun rechten.
  • Macro economische groei

Onderwijs in 2018    onderwijs_schoolbord-transparant-90px.png

In 2018 ontvingen 265.700 beneficianten kwalitatief goed onderwijs

217 kleuterscholen voor 23.400 kleuters

176 basis- en middelbare scholen voor 98.000 kinderen en jongeren

59 beroepsopleidingen voor 18.300 jongeren 

166 sociale centra voor 126.000 kinderen, jongeren en ouders

School voor iedereen

De SOS scholen zijn niet alleen voor SOS kinderen en jongeren; ook kinderen uit de gemeenschap kunnen er terecht. Waar onderwijs beschikbaar en adequaat is, gaan SOS kinderen en jongeren naar de lokale publieke school. Kinderen uit onze familieversterkende programma’s ondersteunen we indien nodig met schoolgeld, uniformen en materialen om deze scholen te kunnen bezoeken. Tegelijkertijd bekijken we met hun ouders hoe er meer geld kan binnen komen, zodat ze in de toekomst zelf het schoolgeld kunnen betalen. Ook benadrukken we in gemeenschappen de noodzaak van onderwijs voor iedereen.

 

Wij financieren onder andere de volgende onderwijsprogramma's: 

Guinee-Bissau

Toegang tot kwaliteitsonderwijs

Ghana

Quality Education Now!