Skip to main content

Onderwijs

Elk kind heeft recht op goed onderwijs.

SOS Kinderdorpen - Elk kind heeft recht op goed onderwijs

Onderwijs opent de deur naar de toekomst: scholing kan de vicieuze cirkel van uitsluiting, armoede, kinderarbeid, huiselijk geweld en het uiteenvallen van families doorbreken. Elk kind heeft recht op goed onderwijs, ongeacht geslacht, achtergrond, geloof en cultuur. SOS Kinderdorpen onderstreept dit recht het toegankelijk maken van onderwijs, ook voor kinderen uit kwetsbare families. We versterken in samenwerking met de autoriteiten en andere lokale dienstverleners, bestaande publieke scholen en trainingscentra om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. In gebieden waar geen onderwijsinfrastructuur was, hebben we eigen opvang, scholen, beroepsopleidingen en sociale centra opgezet.

Een stimulerende en educatieve omgeving is essentieel voor de vroege ontwikkeling van een kind. Sociale, mentale en motorische vaardigheden worden gevormd, talent kan tot wasdom komen en speciale behoeftes onderkend.

Onderwijs in 2017    onderwijs_schoolbord-transparant-90px.png

Goed onderwijs voor 284.300 beneficianten 

  • 234 kleuterscholen voor 24.600 kleuters
  • 184 basis- en middelbare scholen voor 107.200 kinderen en jongeren
  • 61 beroepsopleidingen voor 19.500 jongeren 
  • 159 sociale centra voor 133.000 kinderen, jongeren en ouders

Voordelen goede scholing:

  • Het opleiden/trainen van leraren en het aanbieden van goede lesmaterialen leidt tot het terugdringen van uitval en zittenblijvers en betere leerresultaten.
  • Educatie leidt tot betere mogelijkheden om een baan te vinden, een verhoogde productiviteit en hoger inkomenspotentieel (tot circa 10% bij één jaar extra scholing).
  • Onderwijs onder moeders is verbonden aan lagere kindersterfte, verbeterde gezondheid van de kinderen en de algemene staat van welzijn van de familie.
  • Onderwijs voor meisjes leidt tot minder en latere zwangerschappen en minder seksueel gerelateerde ziektes.
  • Burgers zijn beter geïnformeerd en kunnen op deze manier beter opkomen voor hun rechten.
  • Macro economische groei

School voor iedereen

De SOS scholen zijn vanzelfsprekend niet alleen toegankelijk voor SOS kinderen en jongeren; ook kinderen uit de gemeenschap kunnen er gebruik van maken. Waar onderwijs beschikbaar en adequaat is, gaan SOS kinderen en jongeren naar de lokale publieke school. Kinderen uit onze familieversterkende programma’s ondersteunen we indien nodig met schoolgeld, uniformen en materialen om deze scholen te kunnen bezoeken. Tegelijkertijd bekijken we met hun ouders hoe er meer geld kan binnen komen, zodat ze in de toekomst zelf het schoolgeld kunnen betalen. Ook benadrukken we in gemeenschappen waar we actief zijn de noodzaak van onderwijs voor iedereen.

Daarnaast ondersteunen we publieke scholen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren, materialen aan te schaffen en achterstallig onderhoud te doen. We werken daarbij samen met de lokale en regionale autoriteiten en dienstverleners.