Skip to main content

Kinderdorp Meru

Kenia, Afrika

Dat donaties een wezenlijk verschil maken, bewijst het kinderdorp Meru in Kenia. In 2005 werd dit kinderdorp opgericht grotendeels dankzij een gift van de Nationale Postcode Loterij. Naast de verzorging van de kinderen in dit kinderdorp, ondersteunen we met onze familieversterkende programma’s kwetsbare families. Een belangrijk onderdeel van dit programma is het versterken van de vaardigheden van ouders om voor hun kinderen te zorgen. Focus ligt daarbij op voeding, hygiëne, onderwijs en opvoedingsvaardigheden. Daarnaast hebben we een aantal scholen uit de gemeenschap geholpen bij het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs; door leraren te trainen in hun kennis en vaardigheden.

Het kinderdorp

  • 13 familiehuizen
  • 149 kinderen
  • Jongerenhuis (gehuurd)
  • 516 families in familieversterkend programma (FSP)
  • Kleuterschool (114 kinderen)
SOS Kinderdorpen Meru Kenia

stippellijn-grijs-horizontaal_1.png

"Ik heb de allerliefste moeder. Ze luistert altijd naar mijn verhalen over school en over mijn vrienden. " ​- Matthew (6) SOS kind

stippellijn-grijs-horizontaal_1.png

Helden uit Meru