Skip to main content

KINDERDORP KUMASI

Ghana, Afrika

Dit vierde kinderdorp van Ghana is gebouwd in het voorjaar van 2010 en werd feestelijk geopend door de koning van de Ashanti regio en de voorzitter van SOS Kinderdorpen Internationaal, Helmut Kutin. In het kinderdorp kunnen de SOS kinderen samen met kinderen uit de omgeving naar de SOS school. Kinderen en volwassenen uit de lokale omgeving kunnen gebruik maken van het sociaal medisch centrum in het kinderdorp.

Over het kinderdorp

  • 12 familiehuizen
  • 123 kinderen
  • 9 jongeren in jongerenhuis
  • 579 families in familieversterkend programma (FSP) 
  • Kleuterschool (67 kinderen)
  • Basisschool (273 kinderen)
  • sociaal medisch centrum

Dit schooljaar heb ik extra hard geleerd. Ik hoor bij de beste 15 leerlingen van school. Ik weet nu dat ik alles kan bereiken als ik me ervoor inzet.

Bernadette (12), SOS kind in kinderdorp Kumasi

Helden uit Kumasi

De situatie in Ghana 

Ghana is een land dat een stormachtige economische groei doormaakt. Een positieve ontwikkeling, maar met het nadeel dat mensen massaal naar de steden trekken, waaronder Kumasi, op zoek naar werk. Overal verrijzen krottenwijken, waar armoede heerst en sociale misstanden aan de orde van de dag zijn. Kinderen worden verwaarloosd en raken ondervoed en school is slechts voor weinig kinderen weggelegd. Prostitutie en criminaliteit nemen toe en het aantal hiv/aids besmettingen stijgt drastisch.


Ja, ik doneer nu