Skip to main content

KINDERDORP KUMASI

Ghana, Afrika

In kinderdorp Kumasi wonen op dit moment 113 kinderen in 12 familiehuizen onder de liefdevolle vleugels van hun SOS moeder en altijd samen met hun biologische broertjes en zusjes. Het kinderdorp opende in 2008 zijn deuren en is gelegen aan de rand van de stad Kumasi. De kinderen kunnen onderwijs volgen, krijgen de noodzakelijke (psychische) steun en begeleiding en worden gestimuleerd om hun talenten te ontdekken.

Over het kinderdorp

In en rond het kinderdorp zijn verder:

  • een jongerenhuis;
  • een kleuterschool, waar gemiddeld 70 kinderen aanwezig zijn;
  • de Hermann Gmeiner bassischool, waar 210 kinderen uit het kinderdorp én de omgeving onderwijs kunnen volgen;
Kumasi
  • een sociaal medisch centrum, waar jaarlijks zo’n 12.000 mensen uit de gemeenschap medische behandelingen ontvangen, die ze zich anders niet hadden kunnen veroorloven. Het medisch centrum is geïntegreerd met het sociaal centrum van waaruit het SOS familieversterkend programma (FSP) wordt gecoördineerd. Het FSP richt zich onder andere op het bieden van sociale en materiële steun aan kwetsbare families, advies op het gebied van kinderrechten en onderwijs, gezondheidszorg en loopbaanbegeleiding voor de ouders.

Wanneer de jongeren het jongerenhuis en daarmee het kinderdorp verlaten, steunt SOS Kinderdorpen ze in hun stappen op weg naar een onafhankelijke toekomst. Hun veilige thuisbasis bij hun SOS moeder is er vanzelfsprekend voor altijd.

Er is recentelijk ook meer aandacht voor familiehereniging, mits er nog biologische familie is en dit in het belang van het kind is, en voor de integratie in de gemeenschap. Zo wordt er gekeken naar familiehuizen in de gemeenschap, zodat de kinderen opgroeien in een omgeving vergelijkbaar met waar ze op latere leeftijd zelfstandig gaan wonen.
 

Ja, ik doneer nu

Dit schooljaar heb ik extra hard geleerd. Ik hoor bij de beste 15 leerlingen van school. Ik weet nu dat ik alles kan bereiken als ik me ervoor inzet.

Bernadette (12), SOS kind in kinderdorp Kumasi

Helden uit Kumasi

De situatie in Kumasi en Ghana 

Ghana heeft in het laatste decennium een merkbare economische groei doorgemaakt, maar het verschil tussen de stedelijke en landelijke gebieden blijft groot. Veel families verlaten hun dorpen op het platteland, waar de armoede nog wijdverbreid is, en trekken naar de stad in de hoop op betere economische kansen. Zo ook in Kumasi, met ruim 1,5 miljoen inwoners de twee na grootste stad van het land en de hoofdstad van de Ashanti regio. Door de centrale ligging in het land is Kumasi de doorvoerhaven van goud, cacao en hout, maar dit betekent niet dat de -fatsoenlijke- banen voor het oprapen liggen. Integendeel; de snelle urbanisatie brengt ook problemen met zich mee: mensen kunnen geen baan vinden en in de krottenwijken waarin ze terecht komen, zijn de leefomstandigheden voor velen onveilig en onhygiënisch. Sanitaire voorzieningen en elektriciteit zijn vaker niet dan wel aanwezig. Door de zware omstandigheden zijn vele (jonge) ouders niet in staat om goed voor hun kinderen te zorgen. Daarnaast is HIV/Aids een probleem. Honderdduizenden kinderen zijn één of beide ouders verloren door de ziekte.

In onze kinderdorpen geven we deze kinderen de liefdevolle zorg, bescherming en kansen om zich te ontwikkelen tot zelfredzame volwassenen.


Ja, ik doneer nu