"De kleine dingen die me ontroeren"

Na anderhalf jaar in kinderdorp Yamoussoukro kijkt moeder Giséle tevreden terug op haar rol als SOS moeder. “De liefde die ik voel voor mijn kinderen wordt nog altijd sterker. Die is onvoorwaardelijk.”

Over het eerste jaar vertelt ze: “Ik heb mezelf echt verrast; de moed en de passie die in me ontlook om zorg te dragen voor zeven kinderen en ook het huishouden draaiende te houden. Daar ben ik trots op. Ik heb vijf zoons en twee dochters en het gaat met allemaal goed.”

“Met Daren gaat het goed, hij zit nu in zijn eerste jaar van de basisschool. Ik zie hem groeien. Hij spreekt nu Frans, terwijl hij vorig jaar alleen een dialect sprak. Hij heeft geleerd om goed een krijtje  vast te houden en enkele letters van het alfabeet te schrijven: A, O, I. Hij kan zichzelf wassen en hij weet de precieze tijd waarop hij zijn medicijnen moet innemen. Medicijnen die –nu nog- noodzakelijk zijn voor zijn gezondheid. Elke dag na het ontbijt en avondeten gaat hij een sachet met medicijnen pakken en een glas water en zet het voor me neer op tafel. Dat soort kleine dingen ontroeren me.”

Moeder Giséle had eerder verteld dat ze het heel belangrijk vindt dat haar kinderen zelfstandige volwassenen worden. “Ik praat veel met ze over de moeilijkheden die je moet overwinnen in het leven, dat ze vertrouwen in zichzelf moeten hebben dat ze iets kunnen bereiken. Succesvol kunnen zijn. Maar ik vind het ook belangrijk dat ze respectvol zijn naar anderen, eerlijk. Dat ze luisteren en bescheiden zijn.”

SOS Kinderdorpen en de Postcode LoterijSOS Kinderdorpen en CBF KeurmerkSOS Kinderdorpen en ANBI 
 
Giro: 2280
Iban: NL90INGB0000002280 

Disclaimer   Privacy en cookies
Volg ons via   Facebook Twitter Youtube  Pinterest

/* pageName= MoederGisele_okt2015 pagePrefix= breadCrumb=Wat doet SOS / Onze kinderdorpen / Kinderdorp Yamoussoukro / MoederGisele_okt2015 mainDomain=sos-kinderdorpen.nl langIdentifier=NL:nl,nl */