Kinderdorp Thai Binh

Vietnam, Zuidoost-Azie

Thai Binh is een kustprovincie in Vietnam en telt op dit moment 1,7 miljoen inwoners. Volgens het armoederapport heeft Thai Binh aanzienlijk hogere armoedecijfers in vergelijking met de andere provincies in Vietnam. Daarom is er gekozen voor een SOS kinderdorp in Thai Binh.

Over het kinderdorp

  • 11 familiehuizen
  • 74 kinderen
  • 87 families in familieversterkend programma (FSP)
  • Kleuterschool (20 kinderen)
kind met moeder in kinderdorp Thai Binh 


“Ik hoop dat het nieuwe kinderdorp Thai Binh een plek wordt waar kinderen kunnen opgroeien tot gelukkige volwassenen, een plek van leren, liefde en compassie en waarvan het effect voelbaar is in de maatschappij eromheen. - Donateur Dhr. Roels

 

Neem een kijkje in kinderdorp Thai Binh:

De situatie in Vietnam

Hoewel de leefsituatie verbetert, is Vietnam nog steeds één van ‘s werelds armste landen. Bijna 5% van de bevolking is werkloos. Ongeveer 10% leeft onder de armoedegrens. Er is een toenemende ongelijkheid in de verdeling van de rijkdom. Helaas is er groot gebrek aan geschikte opvang voor het grote aantal kinderen zonder ouderlijke zorg. 


Ja, ik doneer nu

SOS Kinderdorpen en de Postcode LoterijSOS Kinderdorpen en CBF KeurmerkSOS Kinderdorpen en ANBI 
 
Giro: 2280
Iban: NL90INGB0000002280 

Disclaimer   Privacy en cookies
Volg ons via   Facebook Twitter Youtube  Pinterest

/* pageName= Kinderdorp Thai Binh pagePrefix= breadCrumb=Wat doet SOS / Onze kinderdorpen / Kinderdorp Thai Binh mainDomain=sos-kinderdorpen.nl langIdentifier=NL:nl,nl */