Kinderdorp Thai Binh

Vietnam, Zuidoost-Azie

Met ruim 90 miljoen inwoners is Vietnam één van de meest dichtbevolkte landen in de wereld. Daar komt bij dat decennia van oorlog significante schade hebben aangericht aan de economie en aan sociale verhoudingen. Door een bijzondere donatie is er de afgelopen twee jaar hard gewerkt aan de bouw van een nieuw kinderdorp in Vietnam. 

De start van de bouw van kinderdorp Thai Bin

Van droom naar dorp
Soms gebeurt het dat individuen zo geraakt worden door ons werk dat zij graag een specifiek project willen steunen. Zo besloot Harry Roels in 2012 om de bouw van het kinderdorp voor een groot deel te financieren. “Ik wil mijn geluk delen met mensen die minder goed bedeeld zijn. SOS Kinderdorpen ken ik al heel lang. De familiegerichte aanpak sprak me altijd al aan. Een kinderdorp is meer dan een paar gebouwen. Het is een plek waar vele generaties kinderen die er alleen voor staan een echt familiegevoel krijgen. Dat zag ik ook toen ik in een bestaand kinderdorp in Vietnam bezocht: er is een grote onderlinge saamhorigheid.” 

Dit houdt onze hulp hier in:

  • 14 eensgezinswoningen 

  • In totaal voor 140 kinderen een liefdevol thuis

  • 1 basisschool voor 200 leerlingen

  • 1 sociaal centrum van waaruit 300 families met in totaal 400 kinderen en hun ouders, ondersteuning krijgen

“Ik hoop dat het nieuwe kinderdorp Thai Binh een plek wordt waar kinderen kunnen opgroeien tot gelukkige volwassenen, een plek van leren, liefde en compassie en waarvan het effect voelbaar is in de maatschappij eromheen.” - Donateur Dhr. Roels

Dhr. Roels in Vietnam


Opening kinderdorp Thai Binh
Na twee jaar hard werken is het kinderdorp in Thai Binh geopend. Het was een feestelijke openingsceremonie, waar onze directeur Margot Ende bij aanwezig was. 
Waarom hier helpen?

Hoewel de leefsituatie verbetert, is Vietnam nog steeds één van ‘s werelds armste landen. Bijna 5% van de bevolking is werkloos. Ongeveer 10% leeft onder de armoedegrens. Er is een toenemende ongelijkheid in de verdeling van de rijkdom. Helaas is er groot gebrek aan geschikte opvang voor het grote aantal kinderen zonder ouderlijke zorg. Thai Binh is een kustprovincie in Vietnam en telt op dit moment 1,787 miljoen inwoners. Volgens het armoederapport heeft Thai Binh aanzienlijk hogere armoedecijfers in vergelijking met de andere provincies in Vietnam. Daarom is er gekozen voor een SOS kinderdorp in Thai Binh. 

Ja, ik doneer nu

SOS Kinderdorpen en de Postcode LoterijSOS Kinderdorpen en CBF KeurmerkSOS Kinderdorpen en ANBI 
 
Giro: 2280
Iban: NL90INGB0000002280 

Disclaimer   Privacy en cookies
Volg ons via   Facebook Twitter Youtube  Pinterest

/* pageName= Kinderdorp Thai Binh pagePrefix= breadCrumb=Wat doet SOS / Onze kinderdorpen / Kinderdorp Thai Binh mainDomain=sos-kinderdorpen.nl langIdentifier=NL:nl,nl */