Familieversterkend programma Quiché

Door kwetsbare families te ondersteunen gaan wij uiteindelijk ongeveer 700 kinderen uit 300 families helpen. Per familie wordt een ontwikkelingsplan opgesteld waarin staat welke specifieke steun het nodig heeft. Het doel is dat deze families binnen 3 tot 5 jaar weer zelfstandig en onafhankelijk zijn van onze steun.

Families in Quiché hebben voornamelijk te kampen met problemen als ondervoeding en groeiachterstand van hun kinderen, inkomensvoorziening (alleenstaande moeders die voor hun kinderen moeten zorgen) en met huishoudelijk geweld. Om dit tegen te gaan en om zowel voor korte als lange termijn een oplossing te bieden begeleiden we deze families op diverse manieren: 

1. Gezonde voeding
Om bij te dragen aan een betere gezondheid en ontwikkeling van de kinderen in Quiché, zorgen we voor voedselhulp. Kinderen van 0-6 jaar krijgen de juiste maaltijden, 3 keer per dag. De kinderen worden meermaals gewogen en gemeten om zorgvuldig te monitoren hoe hun ontwikkeling vordert. 

2. Training en voorlichting
Om alleenstaande moeders / ouders zelf te leren hoe ze binnen hun budget toch gezond en met regelmaat voor hun kinderen kunnen koken, geven we kookcursussen. Tevens leren we hen hoe ze meer hygiëne in hun huishouden kunnen brengen. Zodat hun kinderen minder vaak ziek zijn en weerbaarder worden. 

SOS collega Anja de Boer was onlangs in Quiché en sprak mensen in de regio: "Ik wilde de mensen zelf vragen wat zij nodig hebben om op lange termijn een oplossing voor hun situatie te bieden. Om het zelf te kunnen doen, zonder de hulp van SOS. Veel van hen zijn ambitieus en daadkrachtig. Ze willen een vak leren waarmee ze hun eigen inkomen kunnen verdienen. Een vrouw vertelde me 'ik kan heel goed naaien. Als ik een naaimachine zou hebbben, dan kan ik kleren maken en verkopen.' Een andere vrouw kon goed bakken en zei een oven nodig te hebben. Goede voorbeelden van wat we voor hen kunnen gaan betekenen." 

Status van het familieversterkende programma

  • We zijn op dit moment bezig met de beginfase van het programma. Waarbij de eerste zorg uitgaat naar oplossingen die op korte termijn verandering brengen voor de families. Focus ligt hierbij op voedselhulp en –begeleiding. En op voorlichting over hygiëne en gezondheid in het huishouden.

  • Circa 90 families worden hier nu mee geholpen.

  • We werken nauw samen met de gemeenschap zelf en met lokale instanties en gemeente initiatieven. 

  • Op termijn willen we ons programma uitbreiden naar begeleiding die meer gericht is op lange termijn. Zoals het bieden van onderwijs en opleidingen en het opstarten van inkomen genererende activiteiten.  Zodat moeders, hoewel ze bij hun kinderen thuis kunnen blijven, toch een inkomen kunnen verdienen om uiteindelijk zelf voor hun kinderen te kunnen zorgen. Ook zullen we ons werk dan opschalen: doel is uiteindelijk een paar honderd families te ondersteunen, met in totaal ongeveer 700 kinderen. 

SOS Kinderdorpen en de Postcode LoterijSOS Kinderdorpen en CBF KeurmerkSOS Kinderdorpen en ANBI 
 
Giro: 2280
Iban: NL90INGB0000002280 

Disclaimer   Privacy en cookies
Volg ons via   Facebook Twitter Youtube  Pinterest

/* pageName= Status familieversterking Quiché pagePrefix= breadCrumb=Wat doet SOS / Onze kinderdorpen / Kinderdorp Santa Cruz del Quiché / Status familieversterking Quiché mainDomain=sos-kinderdorpen.nl langIdentifier=NL:nl,nl */